Provbloggtva

Jag tror att det har ett egenvärde att vid ingången

Kategori: Allmänt

Vad säger då Vänsterpartiet i sin budgetmotion? Även där talas det inledningsvis om behovet av en ny färdriktning i den ekonomiska politiken. Men i den analys som sedan följer av orsakerna till den nuvarande ekonomiska krisen görs nödvändiga och viktiga kopplingar till såväl eurons skuld som till själva det kapitalistiska systemet. Är det bara ord och marxistisk retorik?


Nej. Jag tror att det har ett egenvärde att vid ingången till det som kan bli en riktigt djup lågkonjunktur markera en idépolitisk ram kring det egna tänkandet. Det gör Vänsterpartiet. Om någon vanlig människa skulle få för sig att läsa såväl socialdemokraternas som Vänsterpartiets budgetmotioner tror jag att Vänsterpartiets skulle ha långt mer att ge vad gäller klargöranden av sammanhang - t ex kring den grundläggande problematiken kring euron. Här ljuder också den konjunkturpolitiska fanfaren klart och principiellt: ”Förutsättningarna för regeringen att föra en mer expansiv finanspolitik är annars mycket goda.”


Poängen är den att en socialdemokrati vid full intellektuell vigör absolut skulle kunna säga precis det som Vänsterpartiet gör - men man vågar inte det. Eller kanske har man glömt bort att eller hur det kan sägas. Rädslan för att stötas sig med det borgerliga politiska kommentariatet är alltför stor."