Darth Cheney - en bild säger mer än tusen ord...

D

et pågår en intressant debatt just nu i USA om huruvida det är rätt eller fel att åtala de amerikanska politiker och jurister som manglade USAs konstitution och urinerade på Genevekonventionen och annan internationell lagstiftning gällande mänskliga rättigheter under den förra presidentens tid vid makten. Dick Cheney, f.d. vicepresident, är en av de högst ansvariga för att USA under W Bush övergick från att tortera och bryta mot mänskliga rättigheter i smyg till att göra det helt öppet, skryta om det, och dessutom hävda att tortyr inte var tortyr utan "enhanced interrogation methods" eller någon annan lustig metafor för dränkning, misshandel, våldtäkt och liknande.

President Barack Obama har här, som han så ofta gör, velat fram och tillbaka
och verkar vara klämd mellan vänsterflygeln i sitt eget parti, som vill tvätta de stinkande byken offentligt och åtala Bush, Cheney och deras medbrottslingar å ena sidan och Pentagons mäktiga generaler å andra sidan. Dessa hävdar att det skulle skada USAs anseende för mycket att låta världen få veta vad som egentligen försiggick på Guantanamo och de andra tortyrcentralerna som USA upprättade efter 9/11. Naturligtvis skriker USAs konservativa höger som stuckna grisar, anförda av storgalten Cheney, som också som av en händelse råkar vara den som skulle ha mest att förlora på att Obama valde att gå vidare med en rättsprocess eller sanningskommission. Bush den yngre har inte hörts av sedan presidentvalet och hoppas väl kunna ligga lågt på sin ranch i Texas tills stormen blåst över. Konservative TV-dåren Sean Hannity erbjöd sig i ett kanske mindre genomtänkt utspel att själv prova på waterboarding (dränkning) men har av någon anledning inte gått vidare med det trots att TV-kanalen MSNBCs nyhetsankare Keith Olbermann erbjudit 1000 dollar till välgöranhet för varje sekund som Hannity uthärdar dränkning. (Som en parentes kan man kanske tillägga att USA avrättade japanska soldater för att de under andra världskriget torterat fångar med samma dränkningsmetod som republikanerna nu försöker sälja in som harmlös.)

Var Obama kommer att gå med det här är än så länge oklart,
även om det inte ser alltför hoppfullt ut. Men det är helt nödvändigt att USA vädrar sina smutsiga byk och försöker förstå hur Bush och hans neokonservativa skurkgäng nonchalant kunde torka sig i stjärten med den egna konstitutionen, som alla amerikanska politiker annars brukar hålla upp som ett rättesnöre, och dessutom skryta om det! Om inte den sortens brott får några som helst konsekvenser för förbrytarna så kan man ge sig attan på att det inte är sista gången USA torterar, kidnappar och vägrar fångar ens den grundläggande mänskliga rättigheten att få sin sak prövad av en rättvis och opartisk domstol.