Gripen till Libyen?


V

ad har FN-interventionen i Libyen åstadkommit såhär in på sitt sjätte dygn? Flygförbudszonen är upprättad. Khadaffis luftvärn är utslaget. Invånarna i landets östra delar undslapp en massaker i elfte timmen, tack vare en snabb fransk insats från luften. Det här är inte småsaker. Fortfarande pågår dock strider och det humanitära läget i hårt ansatta städer som Misurata och Zintan är allvarligt. Igår lyckades FN-koalitionens flygräder driva tillbaks de stridsvagnar och det tunga artilleri som beskjutit Misurata, Libyens tredje största stad oavbrutet i fem dagar och igår fokuserade eldgivningen på stadens sjukhus. Idag verkar de ha ryckt in i staden igen. Juan Cole går igenom läget.


Värt att notera är att flygräderna än så länge hyfsat framgångsrikt verkar lyckats undvika civila dödsoffer. Khadaffis stats-TV hävdar förstås motsatsen, men så länge inga oberoende journalister tillåts undersöka saken bör alla påståenden från det hållet tas med stora nypor salt. Kostnaden för koalitionens styrkor verkar också vara minimal - undantaget ett kraschlandat amerikanskt plan nära Benghazi. På det stora hela har alltså FN-resolutionen 1973 uppnått sitt mål, att skydda civila mot Khadaffis truppers övervåld, i Libyens östra delar. Men situationen i väst är fortfarande allvarlig. Stridsviljan hos Khadaffis trupper är inte bruten, och det enda som balanserar deras militära övertag är de pågående flygräderna.


Här hemma verkar diskussionen om att skicka JAS-plan till slagfältet tappat fart. Igår avvisade Reinfeldt i princip idén och menade att Sverige är bättre skickade att bidra med humanitär än militär hjälp. Samma argument som hans regering kategoriskt avvisar när det gäller Afghanistan. Där sägs det tvärtom vara väldigt viktigt att vi bidrar med trupper. Men Regeringen Reinfeldt är egentligen bara konsekvent i sin inkonsekvens här, eftersom de länge (så länge det var USAs linje) motsatte sig flygförbudet över Libyen och hånade de som förespråkade ett sådant. Ytterligare ett bevis på hur svensk utrikespolitik numera dansar efter Pentagons pipa.


Min åsikt är att vi visst kan bidra med JAS-plan om det anses nödvändigt. Med tanke på alla miljarder som håvats in i JAS-projektet så vore det väl toppen om planen någon gång kom till en vettig användning. Men å andra sidan så verkar inte stridsflyg vara en bristvara just nu. Frågan är om inte koalitionen redan har den militära kapacitet den behöver. Isåfall ger det ju Sverige fria händer att satsa på det humanitära bistånd som Reinfeldt korrekt påpekar är vår specialitet, och som skulle rädda många liv i Libyen.


Debattens vågor har gått rätt höga på Facebook och andra ställen, men mitt intryck är att de flesta ändå inser att en intervention var nödvändig för att undvika en humanitär katastrof. Problemet var inte att man ingrep, utan att man ingrep försent. Nu riskerar vi ett utdraget ställningskrig på marken.


Tidningarna Flamman och Internationalen utgör undantagen som bekräftar regeln i det här fallet. Aron Etzler skriver idag på ledarplats att FN tagit till vapen för snabbt, innan möjligheterna till en fredlig förhandlingslösning uttömts. Jag menar att det är en felaktig avläsning av läget på marken och en brist på förståelse för det militära våldets logik. När Khadaffis ultravåldsstrategi visade sig vara en framgångsrik väg att återerövra det territorium han förlorat, och USA i kulisserna höll emot alla krav på en internationell intervention, så fanns det inte längre några skäl för diktatorn att förhandla. Och inom kort hade det inte funnits något kvar att förhandla om. Khadaffi satsade allt på ett kort: han kunde inte tänka sig att hans forna vänner skulle vända sig emot honom och att FNs säkerhetsråd skulle gå med på en intervention. För honom var det bara en tidsfråga innan "kackerlackorna" och "råttorna" krossats. Och en förhandling i det tidigare skedet, då Khadaffi var tillbakaträngd till en bunker i Tripoli, kanske man efterklokt kan tycka hade varit det rätta. Men med tanke på regimens brutala framfart mot civila, och Khadaffis systematiskt bedrägliga beteende, så är det lätt att förstå varför oppositionsrådet i det läget menade att den enda vägen framåt var att diktatorn avgick och erbjöd honom fri lejd ur landet. Förhoppningsvis kommer det ändå att gå att förhandla fram en fredlig lösning framöver, men det krävs nog att regimen får känna på några tunga militära bakslag innan dess.


SvD 1, 2, DN 1, 2, 3, AB 1, 2,


KATEGORI:Arabisk vår

Den antiimperialistiska ryggmärgsreaktionen


Ä

ven om det ser ut som en förnuftig majoritet inom vänstern ger sitt stöd till den pågående FN-interventionen mot Muammar Khadaffis mördarregim så har den förutsägbart nog utlöst den antiimperialistiska ryggmärgsreaktionen hos vissa andra. Likt Pavlovs saliverande hundar drar de de gamla vanliga retoriska rutinerna. Inget fel med ett kritiskt förhållningssätt till dominerande maktstrukturer, men det är tröttsamt att en del har så svårt att behandla varje situation utifrån sina specifika förutsättningar.
Libyen är inte Irak är inte Afghanistan.


Det kan ju vara läge att påminna om att för några veckor sedan så hade de revolutionärer som nu trängts tillbaka till ett par städer befriat 95 procent av Libyen från Khadaffis inflytande. Hans sista fäste var huvudstaden Tripoli, och där satt han bara säkert eftersom hans säkerhetsstyrkor - till stor del bestående av inhyrda legosoldater utifrån eftersom han inte vågade sätta vapen i händerna på sina landsmän, plus sönernas elitförband - skjutit skarpt och dödat ett okänt antal deltagare i de omfattande regimkritiska demonstrationerna.


Khadaffis väg tillbaks till kontroll över det libyska territoriet gick via användandet av ett vansinnigt militärt övervåld mot ofta obeväpnade civila, som han kallar "kackerlackor", "råttor" och "drogade al-quaeda-anhängare".  Hur många som dödats sedan protesterna slogs ner har jag ännu inte sett några klara siffror på, men räkna med att det är många tusen. Av detta kan man dra en relativt säker slutsats: diktatorn har inte någon foklig legitimitet att tala om utan klamrar sig enbart fast vid makten genom sin beredvillighet att använda de grader av ultravåld mot sin civilbefolkning som krävs. Denna hämningslöshet skiljer faktiskt ut honom från andra diktatorer som utmanats av revolterande befolkningar i arabvärlden. Trots Mubaraks säkerhetsstyrkors våldsamma framfart stannade dödssiffran i Egypten på 384. Khadaffi har redan haft ihjäl många gånger fler, i ett land med en tiondel av Egyptens befolkning. Uppenbarligen hölls både Tunisiens Ben Ali och Egyptens Mubarak tillbaks av begränsande faktorer, kanske omvärldens vakande öga, eller rivaliteter och sprickor i de egna regimerna, som inte begränsar Khadaffi.


Även om vi inte känner till dödandets totala omfattning än (eftersom journalister och människorättsaktivister inte tillåts undersöka saken) så kan vi lugnt anta att det rör sig om en humanitär katastrof av såna proportioner att det berättigar en internationell intervention enligt FNs princip om "responsibility to protect", som ger det internationella samfundet rätt att ingripa och skydda civilbefolkningen mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.


En fråga du inte kommer att få höra de pavlovska antiimperialisterna svara på är vad deras motstånd mot all intervention skulle ha betytt för invånarna i städerna Benghazi och Misurata, eller för den delen resten av Libyen.


Nu påpekar såklart en rutinerad antiimperialist snabbt hyckleriet i att världssamfundet ingriper mot Libyen samtidigt som man håller andra diktatorer i grannskapet om ryggen, och levererar snabbt ett antal teorier om varför. Det är helt korrekt att USA och dess partners är hycklare av stora mått när det gäller mänskliga rättigheter och har en lång och väldokumenterad historia av att stödja hårresande förbrytare av snöda ekonomiska och maktpolitiska skäl. Det är bra att vänstern fortsätter att påpeka hur hyckleriet sätts i system. Men poängen kan väl inte vara att vi ska motsätta oss en berättigad internationell intervention för att andra, minst lika berättigade interventioner är politiskt omöjliga i dagsläget?


De som redan i insatsens inledningsskede tvärsäkert hävdar att Libyen kommer att utveckla sig till ett nytt Irak och varnar för det farliga prejudikat vi sätter genom att blanda oss i Libyens interna angelägenheter kan väl också ta sig en funderare över vilket prejudikat vi sätter genom att låta Khadaffi krossa frihetskämparna med massivt militärt övervåld? Visar inte det alla de diktatorer som nu drömmer mardrömmar om revolterande folkmassor en möjlig väg att klamra sig fast vid makten, utan att behöva oroa sig för det internationella svaret? Inte fan sitter väl Bahrains, Yemens och Saudiarabiens diktatorer mer säkert i sadeln för att vi ger motståndsrörelsen i Libyen det stöd de ber om, och kanske därmed lyckas vända skeendet i Libyen mot Khadaffi? Blir det inte tvärtom ännu svårare för USA och andra att moraliskt motivera sitt fortsatta stöd till resten av skräckkabinettet av diktatorer i arabvärlden när man nu efter veckor av tvekan intervenerar mot Khadaffi? Och skulle inte en demokratisering av Libyen ge upproren på andra håll i arabvärlden ytterligare vind i seglen?


Klart att det finns många faror att vara vaksam mot här, inte minst att de inblandade länderna gör fel saker, eller övergår sitt FN-mandats gränser och inleder en regelrätt militär invasion av libyskt territoriúm. På sikt skulle en illa skött intervention kunna ge Khadaffi en opinionsmässig vind i seglen som han inte förtjänar. Men just nu finns det rimliga skäl att hoppas att USA och EU lärt sig en del läxor av sina tidigare krig i arabvärlden, och bara ingriper med den nivå av militärt våld som krävs för att frihetskämparna ska kunna utkämpa slaget om Libyen på en någorlunda jämn spelplan. Naturligtvis med baktankar, naturligtvis med oljekontrakt hägrande i framtiden.


Att det amerikanska imperiet och EU är cyniska maktspelare behöver vi inte diskutera. En mer intressant fråga är - hur cyniska är vi själva? Tillräckligt för att offra frihetskämparna i Libyen på dogmernas altare och till och med svartmåla och smutskasta deras legitima kamp för att den inte passar in schemat? En antiimperialistisk analys värd det papper den är skriven på kan inte ge en miniimperialist och fascist som Khadaffi ett frikort bara för att hans maktbegär för honom på kollisionskurs med andra och större internationella spelare.


Läs gärna Gilbert Achars artikel om Libyen på Z-net. 


KATEGORI:Arabisk vår

Frenetisk fredag!


I

Libyen, Yemen och Bahrain går det blodigt till. Japans Tjernobyl havererar vidare. Haitis fördrivne expresident återvänder i triumf. Och här hemma i Sverige så - håll i er nu - tog Micke Persbrandt en lina!


Igår satt jag uppe och väntade på att FNs säkerhetsråd skulle bestämma sig för om de ville ge Libyens folk en chans eller inte. Det hade sett mörkt ut några dagar; Ryssland, Kina och Tyskland spjärnade emot och Khadaffis styrkor började nosa på Benghazi, frihetskämparnas sista fäste. Men så i elfte timmen kom beskedet från säkerhetsrådet; JA till ett flygförbud och JA till ytterligare långtgående militära åtgärder för att trygga civilbefolkningen! Många frågetecken återstår: vilka ska genomföra FN-resolutionen och hur långt ska de sträcka sig? Ska man nöja sig med att driva tillbaks Khadaffis trupper från Benghazi eller ska man försöka avsätta diktatorn? Det är lite svårt att se hur FNs säkerhetsråd skulle kunna nöja sig med en halvmesyr i detta läge, med tanke på diktatorns blodiga framfart de senaste veckorna, och efter hans hot igår kväll om att slå till mot såväl civila som militära mål runt hela medelhavet. Har man sagt a får man säga b, liksom. Men av allt att döma inser säkerhetsrådets medlemmar det okloka i en regelrätt västerländsk militär invasion som påminner om Irakkriget eller invasionen av Afghanistan. För närvarande är opinionen på gatan inte på Khadaffis sida, låt det förbli så!


Till slut hoppade också Carl Bildt på tåget, vår försiktige general som alltid känner efter vartåt vinden blåser.


Om man kan ana små ljusglimtar kring Libyen så fortsätter vidrigheterna i Yemen och Bahrain. Khadaffis blodiga framfart verkar ha lossat spärrarna hos de övriga diktatorerna i regionen. Nu lägger de inte fingrarna emellan längre utan tar till det tunga artilleriet mot sina egna befolkningar. Ytterligare ett skäl till att hoppas på att Khadaffi stålls inför Haagdomstolen för brott mot mänskligheten, å det snaraste, som ett avskräckande exempel för andra.


På andra sidan jordklotet händer det också stora ting: Haitis fd president Aristide, som USA tvingat i exil inte mindre än två gånger (eftersom han var populär och genomförde reformer som gynnade Haitis befolkning) återvänder i triumf, trots Obamaadmministrationens frenetiska försök att hålla honom borta från sitt hemland.


Och i Japan havererar reaktorerna vidare. Frågan är väl inte om utan när det smäller på riktigt? Kan inte alla "borgerliga miljövänner" som brukar vara så pigga på att tala om för oss hur "idiotsäker" och "helt ofarlig" kärnkraften är göra världen en tjänst och åka över till Fukushima för att hjälpa till med att röja upp radioaktivt avfall? Bry er inte om skyddsutrustningen killar, det är idiotsäkert


DN 1, 2, 3, 4, 5, SvD 1, 2, 3, 4, AB 1, 2, Exp 1, 2, 3, 4,


KATEGORI:Arabisk vår

Libysk olja på Bildts kavaj!


C

arl Bildt kan nog snart andas ut. Den "stabilitet" som han efterlyste i Libyen, samtidigt som han klargjorde att han inte ville "stödja den ena eller andra sidan" (den galne diktatorn eller frihetskämparna) verkar vara på väg tillbaka. Libyen kommer nog snart att återgå till att vara "stabilt" under diktatorns järnhälar, precis som det varit de gångna 40 åren. En sista massaker på det återstående motståndsfästet bara, så är Khadaffi i hamn. Den svenska regeringen verkar vara helt nöjd med att sitta på åskådarbänken och betrakta skeendet som vore det en fotbollsmatch. Och skulle diktatorn krossa frihetskämparna i Libyen och därmed dämpa demokratirörelsens momentum i hela arabvärlden, tror någon på allvar att svensk borgerlighet skulle fälla några tårar över det?


En annan anledning till att vår utrikesminister har haft så förbaskat svårt att stödja demokratikämparna i Libyen kanske är att han varit insyltad i oljeaffärer med Muammar Khadaffi?:


"Vi är många som har frågat oss varför Carl Bildt haft så förtvivlat svårt att ge det libyska folket sitt stöd. Det går inte att bortse från att Sveriges utrikesminister har direkta kopplingar till Gadaffis förtryckarregim. Inget tvättmedel i världen kan avlägsna de libyska oljefläckarna som klibbar fast vid Bildts kavajslag. När Bildt idag kommer tala om demokrati och frihet i Libyen gör han det utan trovärdighet, säger Hans Linde.


Idag avslöjades att Carl Bildt under sin tid som styrelseledamot i Lundin Oil varit med om att godkänna ett projektlåneavtal med två libyska banker för att finansiera investeringar i libyska oljefält.


Gadaffi försöker nu med våld, mord och övergrepp tysta det libyska folkets krav på frihet, demokrati och social rättvisa. Vi måste nu med alla de verktyg som folkrätten ger oss agera för att stoppa mördandet, innan det är för sent, säger Hans Linde." 


Expressen:


"FN uppmärksammade 2001 att det fanns misstankar att Khadaffi genomförde hemliga avrättningar av politiska motståndare och torterade oppositionella med glödande cigaretter och elchocker. Men det hindrade inte Bildt från att sitta i en styrelse som fem månader efter hans inträde knöt banden ännu hårdare till skräckregimen - genom att låna cirka en halv miljard kronor av banker med Khadaffis regim som storägare."


DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, SvD 1, 2, 3, 4, AB 1, Exp 1,


KATEGORI:Arabisk vår

Libyen - en massaker som fortfarande kan stoppas!


M

edan världens strålkastarljus nu riktas mot Japan och de havererande reaktorerna pågår en annan katastrof, som vi till skillnad från okontrollerade atomklyvningsprocesser skulle kunna stoppa med relativ lätthet. Khadaffis legosoldater står snart utanför staden Benghazi, frihetskämparnas starkaste fäste i Libyen. Om omvärlden inte gör något så kommer det att bli en total massaker. Och tiden är kort. Som folkrättsprofessor Ove Bring påpekar i dagens DN:


"Har man inte förberett det här väldigt noga redan i dag så är det ju väldigt svårt att intervenera i morgon. Och i morgon är kanske sista dagen som det finns en chans."


Han kommenterar också insatsens legalitet:


"Om Khaddafi eller den inhemska regeringen inte skyddar sin egen befolkning så går ansvaret över till det internationella samfundet att göra någonting. (...) Som situationen ser ut i Libyen finns även möjlighet att agera utan säkerhetsrådets godkännande, ävenom man då "tänjer" på FN-stadgans regler.


Man hamnar i en besvärlig situation för att man blir beroende av att den intervention man sätter igång får godkännande av det internationella samfundet i efterhand, säger Bring och jämför med insatserna i Kosovo 1999 och för att skydda kurderna i norra Irak 1991."


Som vanligt så har kravet på flygförbud kört fast i FNs säkerhetsråd. De tunga G8-länderna vägrade också att ställa sig bakom ett sådant häromdagen, för vilket Khadaffi snart tackade Angela Merkels Tyskland och de andra länderna som agerat bromskloss. Han lovade gynnsamma oljekontrakt framöver som tack för frikortet för fortsatt massaker på civila med tunga vapen. USAs Barry Obama har visst fortfarande inte riktigt bestämt sig för om han tycker att det är mödan värt att hjälpa de libyska frihetskämparna med ett flygförbud, något som vore en baggis med tanke på den gigantiska militära kapacitet han som amerikansk överbefalhavare förfogar över. Så ser vi återigen vad västvärldens ledares fina tal om demokrati och mänskliga rättigheter mynnar ut i. När det väl kommer till kritan är de helt ointresserade av att göra ens den minsta lilla  ansträngning för att hjälpa till att avsätta en av de vidrigaste diktatorerna, vars vanstyrda land dessutom ligger i EUs omedelbara grannskap och alltså i högsta grad är vår angelägenhet. Precis som EU och USA hoppades att Tunisiens och Egyptens diktatorer skulle stå emot kraven på demokrati och frihet så verkar man nu välja att sitta stilla och vänta medan diktatorn Khadaffi utrotar varenda jävel som står honom emot. Sen kan oljebusinessen rulla på som vanligt.


Om jag får skämmas över att vara svensk och EU-medborgare en dag som denna, så kan jag iallafall vara stolt över mitt parti. Vänsterpartiet har klart uttalat sitt stöd till upprättandet av en flygfri zon över Libyen. För en vänster som fortfarande har de katastrofala amerikanska militära interventionerna i Irak och Afghanistan i färskt minne var det säkert inte ett lätt och självklart ställningstatagande. Men man klarar av att skilja äpplen från päron och låter inte de heliga principerna skymma sikten för verkligheten. Mycket bra!


AB 1, 2, 3, DN 1, 2, 3, 4, 5, SvD 1, 2, 3, 4, 5,


Bloggat: Kilden och Åsman, (S)ebastians tankar, Martin Moberg, Johannes, Peter Swedenmark,
Läs gärna Immanuel Wallensteins klarsynta analys!

KATEGORI:Arabisk vår

Den sovande jätten vaknar?

Vingklipp Khadaffi!


D

et som jag varnat för i tidigare inlägg, att Khadaffi ska använda sin militära övermakt och sina inhyrda legoknektar till att massakrera den demokratiska befrielserörelsen i Libyen, är nu på väg att hända. Det blev tidigt rätt uppenbart att Libyens galne diktator skulle falla tillbaks på gammalt hederligt ultravåld, och att motståndsrörelsen var för svagt organiserad för att utmana honom i hans maktbas, huvudstaden Tripoli, som försvaras av sönernas elitförband. Behovet av något slags militärt stöd till demokratikämparna var alltså tydligt redan från början.


Därför är det hoppingivande att arabförbundet, något otippat, gav sitt stöd till ett flygförbud över Libyen. Otippat, därför att medlemsländerna i Arabförbundet inte själva är några duvungar. Där sitter nog både en och annan diktator som inte sover någon änglasömn på nätterna just nu. Jag hade trott att de skulle hoppas på att den arabiska demokrativåren ska ebba ut mot vågbrytaren Khadaffi. Men diktatorns vidriga beteende de senaste veckorna verkar ha stött bort hans sista potentiella allierade. Tydligen var det bara ärkeskurkarna Syrien och Marocko som motsatte sig ett flygförbud.


Att Arabförbundet ger sitt politiska stöd åt en flygförbudszon över Libyen är en grundförutsättning för att den ska kunna genomföras. Fortfarande återstår frågor att besvara: finns det någon med militära muskler som är beredd att ta på sig uppdraget att verkställa flygförbudet, och vad kommer den aktören att kräva i utbyte?


På vänsterkanten har en del rest ragg inför talet om utomstående militär inblandning och - helt riktigt - påpekat det uppenbara hyckleriet i att USA och NATO här talar om humanitär intervention, samtidigt som man stöder de flesta andra diktatorerna i regionen, och sitter med armarna i kors inför värre humanitära katastrofer. Visst. Men varför skåda given häst i munnen? USA och EU kanske känner att de fått skämmas tillräckligt redan sedan tunisierna satte bollen i rullning och störtade sin EU-stödda marionett? Eller - troligare - så är de ute efter fortsatt säkra oljeleveranser. En regelrätt militär markinvasion verkar det hursomhelst inte kunna bli fråga om, vilket är bra. Ett flygförbud över Libyen jämnar ut spelplanen lite i det pågående inbördeskriget och gottgör på så sätt åtminstone delvis det stöd som västvärlden tidigare gett såväl Khadaffi som andra diktatorer i Nordafrika. En vingklippt Khadaffi vars flygplan förblir stående på marken sitter nog inte säker ens månaden ut.


Medan vi väntar på ett flygförbud skulle ju Sverige kunna följa Frankrikes exempel och erkänna den nya adminstrationen i Benghazi som Libyens rättmätiga representant i officiella sammanhang. Eller vänta nu, vi har ju Carl Bildt som utrikesminster fortfarande. Blir vi sist med att göra det rätta som vanligt?


SvD 1, 2, AB 1, 2,


KATEGORI:Arabisk vår

Kärnkraftens allmänna och specifika idioti

D

et finns allmänna idiotier, och speficika idiotier. En allmänn idioti är att vi, i en värld som flödar över av förnyelsebar energi (det skulle inte krävas orimligt många solkraftverk i Saharas öknar för att täcka hela EUs energibehov, t.ex.) fortsätter bygga ut en energiproduktion baserad på en icke förnyelsebar resurs (uran) som dessutom som restprodukt lämnar radioaktivt avfall som är megatoxiskt för allt liv i hundratusentals år.


En specifik idioti är att man dessutom bygger dessa kärnkraftverk, som vid reaktorhaveri garanterat ger miljökatastrofer av gigantiska mått, på sprickorna där fyra kontinentalplattor möts, i ett land som drabbas av tjugo procent av världens sammanlagda jordbävningar. Japanerna kommer nog att få anledning att fundera både över kärnkraftens allmänna och specifika idiotier framöver.

DN 1, 2, 3, 4, 5, SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, AB 1, 2, 3, 4, 5, 6,


KATEGORI:Allmänt

DemNow: Libyen, Wisconsin och Michael Moore i högform

Ska sossarna välja en sosse den här gången?


J

ag har inte lagt mig i och kommenterat sossarnas jakt på ny partiordförande, eftersom jag inte är sosse. Det blir lätt lite vridet och hycklande när andra partiers inre göranden ska kommenteras av motståndare och konkurrenter. Ungefär som när SVTs marinblå politiske kommissarie Mats Knutssson ska leverera en förment objektiv "analys" av socialdemokraternas eller vänsterpartiets inre angelägenheter. Handen som ska svinga yxan blir lätt så svettig av iver att den slinter.


Men låt mig ändå gratulera Berit Andnors valberedning, som idag nog tog alla - inte minst det politiska kommentariatet - på sängen genom att föreslå Håkan Juholt och Carin Jämtin till partiordförande respektive partisekreterare för de sociala demokraterna. Vem hade kunnat ana att sossarna skulle lansera vad som förefaller vara två äkta socialdemokrater till de tyngsta ledarposterna, när folkpartister i fårakläder som Mikael Damberg och Thomas Östros lurade i vassen? Törs vi verkligen tro på att detta kan innebära slutet på två årtionden av högervridning av det socialdemokratiska partiet, som väl tydligast illustreras i just dess val av partiledare under perioden: först kamrer, sedemera godsherre Persson, sedan Sahlinskan, vars enda försonande drag väl var att hon väntade med att avslöja hur långt åt höger hon faktiskt stod tills efter att hon kastat in handsken och meddelat sin avgång.


Valförlusten verkar uppenbarligen ha sparkat igång socialdemokratins grå celler. För den här ständiga ökenvandringen högerut som resulterat i en rekordsvag socialdemokrati har inte varit följden av någon direkt tankemöda, bara ett tankeslappt flytande med strömmen. Men precis som dess syskonpartier på andra håll i Europa verkar den svenska socialdemokratin nu insett att de inte vinner val genom att omvandla sig själva till ett moderaterna light. Det syntes i Kriskommissionens rapport, och det syns i att den socialdemokratiska valberedningen navigerat skickligt mellan blindskären Damberg och Östros, för att slutligen angöra en tryggare brygga. Mats Knutsson och resten av de politiska kommissarierna lär inte bli glada.


AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,


KATEGORI:Inrikespolitik

"Nazism was seen as a good thing"


"I

ts hard to believe now, but fifty or sixty years ago, Nazism was seen as a good thing by many foreign investors. Fascism, so it was thought, was simply an external manifestation of the conservative German people who were traditionally hostile towards Communists and labour unions. Some of the most prominent and respected German industrialists - such as the Thyssen family and the Brooklyn-born Hjalmar Schacht - reassured the American investors that Hitler wa simply 'a dog on a chain' to keep the left out of power in Germany.


People such as Henry Ford and the Rockefellers admired a great deal in the new Nazi philosophy. While most Americans still favoured the German establishment, they sought to cover their bets by financing the infant Nazi party as well. Sullivan & Cromwells clients were not the only foreign investors in Germany, nor were they the only ones to hedge their bets by making small donations to the infant Nazi party. Followiing the $26 million cash settlement with Mussolini over disputed lands in 1929, the Vatican invested nearly all the proceeds in German industry, but at least one small investement was made in the Nazis as well. The following incident was reported by an eyewitness, Sister Pascalina, a nun who was the personal aide (and devout admirer) of the Papal Nuncio in Munich and the man who would become Pope Pius XII one the eve of World War II:


Hitler came one night to the holy residence of Archbishop Eugenio Pacelli (later Pius  XII). All others were asleep by then, except (Sister) Pascalina... Hitler told Pacelli that he was out to check the spread of aetheistic communism... It did not come as a surprise to her, therefore, in light of Pacellis hatred of the Reds, to see the prelate present Hitler with a large cache of Church money to aid the rising revolutionary and his small struggling band of anti-communists".


(Ur boken "Unholy trinity - the Vatican, the Nazis and the Swiss banks" av Mark Aarons och John Loftus). 


Ibland påstår högerdebattörer av den billigare sorten är att socialism och fascism/nazism skulle vara samma sak, eller besläktade ideologier. Den högerextrema ideologin är en Svarte Petter som borgerligheten inte vill kännas vid utan flytta över till vänsterns hand. Ungefär som de försökte två sina händer och skicka över diktatorkompisarna Mubarak och Ben Ali, efter att de fallit.


Kanske förtjänar såna påståenden inte mer än ett gapskratt. Men det är också tänkbart att historielösheten i denna modebloggerskornas och nättrollens tidsålder är så utbredd att det är nödvändigt att påminna om hur saker verkligen såg ut. För de som upplevde nazismen och fascismen på nära håll - exempelvis de socialister och kommunister som skickades till Hitlers förintelseläger - är den sortens historierevision en spottloska i ansiktet. För extremhögern är den en skänk från ovan.


Hitlers nazism och Mussolinis fascism var i verkligheten den europeiska högerns svar på hotet från demokratin. Rösträtten genomfördes av socialister och liberaler i land efter land. Den tidigare makteliten, överklassen och kungahusen, tvingades välja mellan rösträtt eller revolution (känns situationen igen idag?).


De välbärgade och förmögna räddes "mullret frånd den antågande barbarhorden". Arbetarklassen var på marsch under de röda fanorna, med paroller som allmän och lika rösträtt, åtta timmars arbetsdag, amnesti för politiska fångar, löneförhöjning och demokratiskt inflytande på arbetsplatserna. Det var en politisk som gynnade det stora folkflertalet och inte kunde bekämpas med rena nypor och ärliga argument. Alltså skapade de europeiska över- och borgarklasserna högerradikala antidemokratiska politiska rörelser. Vägen mot målet kantades av rökridåer. Judehatet var en sån. Men hjärtefrågorna för de grupper som sponsrade de framväxande högerextrema rörelserna i länder som Tyskland och Italien var demokratins tillbakarullande och krossandet av de politiska krafter som representerade arbetarklassen och folkmajoriteten. Nazismen och fascismen var och förblir alltså socialismens raka motsats, en framstegsfientlig borgerlig ideologi på anabola.

KATEGORI:Högerextremism

Fler går vilse i den libyska öknen


S

vDs ledarskribenters vånda har förmodligen stigit i takt med varje revolution i arabvärlden de senaste veckorna som USA, EU och vår egen Carl Bildt vägrat stödja. Var tar alla liberalkonservativa frihetshjältar vägen när det verkligen gäller, när blod flyter på gatorna i Tunis, Kairo och Tripoli? Hur svårt är valet mellan ett förtryckt folk som reser sig, och deras diktator? Svårt, mycket svårt för stora delar av svensk och europeisk borgerlighet, tydligen.
Lyckligtvis så hittade SvD till slut någon annan att peka finger mot. Så även Expressen. Det hårdföra gardet i Latinamerika - Fidel Castro, Hugo Chavez och Daniel Ortega, har producerat en hel del förvirrat bludder de senaste dagarna, som man kastar sig över med illa dold skadeglädje.


Att Fidel Castro, som ännu inte kommit över järnridån fall, inte har mer vett i skallen var väl väntat. I en spretig krönika i partiorganet Granma målar han upp en rosig bild av Libyen och anklagar massmedia för att bedriva en kolossal lögnkampanj, men glömmer att nämna att Khadaffi medvetet gjort Libyen till ett av världens få återstående svarta mediahål. Han skriver visserligen att man i i ansiktena på de som protesterar på gatorna i Benghazi kan se "verklig indignation", men varför är folk i detta välmående land så indignerade? Castro blir svaret skyldig. Han vill väl inte kasta sten i glashus, gud förbjude att kubanerna skulle komma på tanken att kräva samma sak som libyerna.


Mer oväntat och oroande än Castros ökenvandring är att politiker som hittills verkat hyfsat inom de demokratiska ramarna - för både Chavez och Ortega har ju faktiskt kommit till makten i fria val som godkänts av internationella observatörer - uttrycker direkt stöd för diktatorn, som Ortega, eller ett mer reserverat stöd med förbehåll, som Chavez.


Hugo Chavez har tidigare velat bygga antiimperialistiska allianser mellan de mest disparata länder som bara förenas av en enda sak: motståndet mot det amerikanska världsherraväldet. Förmodligen är det de antiimperialistiska glasögonen som gör att de tre latinamerikanska ledarna får så svårt att se situationen i Libyen från det libyska folkets synvinkel. Khadaffi är fiendens fiende, alltså blir han någon slags allierad. Nu var det visserligen ett bra tag sedan Khadaffi var USAs fiende. Tvärtom har han omfamnats av västvärlden på senare år och omorienterat sitt lands utrikespolitik radikalt för att bli mer aptitlig i en ny världsordning med USA som enda återstående supermakt. Att amerikanerna nu börjar vapenskramla och fundera på en militär intervention handlar nog mindre om motvilja mot Khadaffi än oro för vad som ska hända med de libyska oljefälten vid ett utdraget inbördeskrig.


De gamla revolutionärerna i latinamerika kommer nog att få anledning att ångra sina självmål framöver. Men även den europeiska vänstern har fått ett libyskt huvudbry. Khadaffi har grävt ner sig i sin bunker i Tripoli och tänker inte flytta på sig. Det kan bli ett långt och blodigt inbördeskrig. Motståndsrörelsen har folkviljan i ryggen, men Khadaffi har de tyngsta vapnen. En libysk människorättsgrupp uppskattar att 6000 människor redan dödats. Men inga siffror är säkra i dagsläget. Nu ber motståndsrörelsen om militär hjälp för att slå ut Khadaffis legosoldater. Ska vårt svar till dem bli ett blankt nej? Khadaffi kan med sina oljepengar hyra in utländska trupper och köpa militär utrutstning av Vitryssland, men demokratirörelsen får klara sig med de vapen de lyckas plundra ur Khadaffis vapengömmor? Jag delar invändningarna mot en amerikansk militäraktion, som förmodligen bara skulle förvärra läget och ge Khadaffi en pr-boost han inte förtjänar. Men en intervention under FN-flagg, eller av den afrikanska unionen? Och/eller vapenexport till oppositionen som jämnar ut spelplanen?


Tyvärr så är det svårt att se någon fredlig lösning på den här konflikten - Khadaffi var uppenbarligen väl förberedd på den dag när hans folk äntligen skulle resa sig och kasta av sig oket. Hans verkar vara den brända jordens taktik; får inte han styra Libyen så ska ingen göra det. Frågan är hur mycket våld omvärlden kan tåla innan den reagerar? Och hur undviker vi att USA och NATO med sin blodiga signatur svärtar ner hela demokratirörelsen i arabvärlden?


AB 1, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  SvD 1, 2, 3,


KATEGORI:Arabisk vår

Vi I Verkligheten

Varför propagerar svensk militär för kriget i Afghanistan?

När blev det försvarsmaktens uppgift att sälja in kriget i Afghanistan? Att man försökt döda utredningen om de två svenskar som sköts ner av de egna trupperna visar ju att försvaret inte bara är en neutral utförare av de politiska beslut som riksdag och regering ålägger dem, utan en aktör med en politisk agenda. Den här gången att undvika att den svenska insatsen ifrågasätts på grund av militärens egen klantighet.Ett annat tecken på försvarsmaktens tilltagande politisering är den annonskampanj man genomförde för något år sedan, där man i princip idiotförklarade den halva av svenska folket som inte tycker att fortsatt krigande i Afghanistan är väl använda skattepengar som bidrar till en fredlig utveckling. "Din kusin är inte särskilt intresserad av att upprätthålla fred utomlands". Kyss mig i arslet. Vad sägs om "Din kusin är inte särskilt intresserad av att skicka fler soldater till ett idiotiskt krig som inte kan vinnas, och som dessutom gör Sverige mer osäkert"? För det är ju den lilla detaljen också. Den misslyckade självmordsbombaren på Drottninggatan var uppretad som fan över att Sverige krigar i Afghanistan. De flesta krigsmotståndarna är såklart inte lika tokiga, men det går inte att förneka att det svenska krigandet sätter civila liv på spel på hemmaplan.


Om militären tog sin uppgift på allvar - att försvara Sverige - skulle de snarare sälla sig till de som vill se ett snabbt slut på svenskt deltagande i kriget.


Senaste nytt från kriget i Afghanistan är för övrigt att "the good guys", NATO-styrkorna som vi slåss tillsammans med, haft ihjäl 65 oskyldiga civila i en attack i Ghaziabadområdet, varav mer än 30 barn och 22 kvinnor, och sedan försökt skylla på offren, vilket inte är första gången:


"To the shock of President Hamid Karzai’s aides, Gen. David H. Petraeus suggested Sunday at the presidential palace that Afghans caught up in a coalition attack in northeastern Afghanistan might have burned their own children to exaggerate claims of civilian casualties, according to two participants at the meeting.

[Unnamed sources in the room for the conversation] said Petraeus, the top U.S. commander in Afghanistan, dismissed allegations by Karzai’s office and the provincial governor that civilians were killed and said residents had invented stories, or even injured their children, to pin the blame on U.S. forces and force an end to the operation."Jag vet inte hur det är med er andra, men jag är inte helt OK med att mina skattekronor används till den här sortens krigståg. Inte heller gillar jag att försvarsmakten använder mina pengar till annonskampanjer som idiotförklarar alla kritiker, eller att de saboterar polisutredningar för att sopa undan spåren. Nyligen rapporterades det att vår militär storsatsar på så kallade psy-ops, psykologiska operationer för att manipulera mottagaren. Man undrar ju hur stor del av deras resurser som ska användas inom Sveriges gränser, för att påverka den inhemska opinionen?


DN 1, 2, 3, 4, 5, SvD 1, 2, 3, 4, 5, Exp 1,


KATEGORI:Inrikespolitik

Ta tillbaks hela skiten!


D

et var en gång ett land nära polcirkeln som hade Europas lägsta elpriser. Invånarna i landet hade med skattepengar byggt upp en effektiv och billig elproduktion, med miljövänlig vattenkraft och inte riktigt lika miljövänlig kärnkraft som bas. Det var ett kallt ställe, med långa mörka vintrar. Men ingen behövde frysa eller sitta i mörker, för det fanns ju billig el att driva både värmeelement och glödlampor med.
Sen kom någon på en idé: Ska vi inte ta och släppa in de privata bolagen på elmarknaden? Det borde ju bli både billigare och bättre för kunderna! Exakt varför det skulle bli billigare och bättre för kunderna om man släppte in aktörer med vinstmotiv framgick inte riktigt, men sådan var nu tidsandan - allt privat troddes vara billigt och bra, och allt statligt eller kommunalt gammalmodigt och föråldrat.


Åren gick, turbinerna rullade, vintrarna blev kallare och, för att göra en lång historia kort, så började svenskarna frysa igen. Landet som en gång hade Europas lägsta elpriser hade nu helt plötsligt Europas högsta elpriser. Och de privata bolagen som kastat sig över landet Sveriges elmarknad med mord i blick var de enda som levde lyckliga i alla sina dagar. Snipp snapp snut, så var sagan slut.


***Ni missar väl inte E24s fantastiska journalistiska avrättning av den svenska eljuntan? På deras webplats kan man bland annat läsa om:
  • hur de marknadsliberala fantasierna som man tillämpar på elmarknaden resulterar i att den dyraste kraftproduktionen, kolkondens, får sätta priset även för den billigaste, vattenkraften,


Nu får det fan vara slutlekt! På område efter område havererar högerns fantasier om den fria marknadens förträffligheter. Det enda vi kan vara hundra procent säkra på när vi säljer ut tidigare välfungerande samhällsfunktioner till privata företag är att de kommer att tillföra ett vinstintresse till ekvationen, som i slutändan medför både prisökningar och nedskärningar i verksamheterna. Det gäller för såväl elmarknaden som sjukvården, äldreomsorgen och vilken annan samhällstjänst du vill.


I arabvärlden fick privatiseringar, prisökningar och nedskärningar ut folk i massprotester på gatorna. Vad krävs det för att få svenskarna tillräckligt förbannade för att börja protestera? Var håller industrilobbyn hus, som brukar varna för domedag och jordkulor när kärnkraftens vara eller icke vara diskuteras? Övertrumfar marknadsliberalismen de egna medlemsföretagens behov av billig el? Och vad krävs det för att få den politiska vänsteroppositionen att komma upp på banan och börja föra lite oväsen när dess hjärtefrågor stöts och blöts i media dagligen, vilket de knappast är bortskämda med? Vad krävs det för att Lars Ohly (och Mona Sahlin om hon har en röd dag) ska ställa sig upp och ropa "ta tillbaks hela skiten!"?


DN 1, 2, SvD 1, 2, 3, 4, 5,


KATEGORI:Inrikespolitik


RSS 2.0

Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - Socialdemokraterna