Vattenkrig och mänskliga rättigheter

Vad bör vara en oumbärlig mänsklig rättighet? Svaret lär variera beroende på till vem man ställer frågan. För en välgödd svensk liberal är svaret måhända rätten att slippa utsättas för direkt fysiskt våld. Ställer man istället frågan till en person på väg att svälta ihjäl i ett fattigt land (i en värld där våra husdjur i västvärlden är mer välnärda än många människor i de länder där våra företag berikar sig på naturresurser och billig arbetskraft) kan svaret istället bli "att slippa svälta". Ställer man frågan till en förälder till ett av de 5000 barn som dör dagligen av smutsigt vatten är det inte omöjligt att man får svaret "rent dricksvatten".

 

 


FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, med sina fel och brister, försöker balansera mellan dessa olika erfarenheter och fokuserar inte bara på egendomsrättigheter eller fysiskt våld, utan även det strukturella våld som det innebär att vissa tvingas svälta ihjäl i en värld där andra bränner matberg för att höja priser. Därmed lyckas den bli ett obekvämt dokument inte bara för internationella våldsmän och krigshetsare utan även för högern i västvärlden (i den mån dessa kategorier divergerar...).

Den delen av FNs deklaration som är en uppmaning till stater att inte bara låta bli att ha ihjäl sina medborgare med fysiskt våld, utan även efter bästa förmåga ge dem förutsättningar att överleva, har därför varit under attack sedan deras tillkomst. Timbros Fredrik Segerfeldt kallar rättighetsdeklarationen "en kompromiss mellan Stalin och anständighet". Han kallar också upprepade gånger mig som försvarar den för ohederlig.

Bevisföremål a.) Jag utgår från att de åsikter som Fredrik saluför på sin blogg, utan angivande av citattecken, kan antas vara hans egna, och inte bara representerar den auktoritetsfigur som han hänger in som ankare på slutet.

Bevisföremål b.) Jag frågade mig retoriskt vilka människoliv som skulle räddas genom att man urvattnar FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kommer skurkstater därför att skärpa sig? "Möjligen tror Fredrik Segerfeldt att han tror det, men jag har svårt att tro att han verkligen tror det", skrev jag. Ohederligt, menar Fredrik. Han skriver visserligen att det är "livsfarligt" att "blanda ihop negativa rättigheter med politiska målsättningar". Men livsfarligt i det här fallet betyder nog inte att ett stopp för "hopblandningen" innebär att några faktiska liv räddas. Åtminstone är det ohederligt att komma dragandes med konkreta exempel.

Ett urvattnande motiveras alltså enligt det här resonemanget inte av att några värstingar (Fredrik tar Kuba som ett exempel, men varför inte nämna Israel, världens rekordhållare i brott mot FN-deklarationer, eller USA, en annan återfallsförbrytare?) faktiskt därför kan förväntas skärpa sig. Däremot kommer vi enligt Fredrik (eller enligt Mary Ann Glendon? Bäst att passa sig!) att kunna dämma deklarationerna i skallen på dem med mer tyngd på internationella konferenser.


Fredrik och jag gör lite olika bedömningar av hur lyhörda internationella superskurkar är för FN-deklarationer, men jag skulle för den skull inte kalla honom ohederlig. Däremot lite blåögd. Men en relaterad fråga är ju om Fredrik tror att skurkstater fäster större vikt vid FNs deklarationer om mänskliga rättigheter än demokratiska och snälla länder? Risken är ju annars att man stryker en massa (livs)viktiga rättigheter i deklarationerna för att få skurkarna att röra sig i en riktning som de inte har något som helst intresse av, men därmed bara lyckas försvaga trycket för sociala och ekonomiska rättigheter i de länder där FNs deklarationer faktisk betyder någonting.

(Jag ska naturligtvis inte vara så ofin, för att inte säga rent ohederlig, att jag antyder att det är detta som är nyliberalernas verkliga mål med sin kritik mot de mänskliga rättigheterna.)

(Och jag borde väl inte vara så plump att jag gottar mig åt att Fredrik, som tydligen har högt ställda krav på politisk hederlighet när det gäller meningsmotståndare, glatt skulle kryssat polarn Johnny "vänsterpartiet vill ha det som i Nordkorea" Munkhammar till rikdagen, om han kunnat.)

Jag tror att nyliberalerna har fel om mänskliga rättigheter. FNs deklarationer som de ser ut idag är civiliserande dokument. Med sina fel och brister ger de ändå ett stöd för tanken att alla människor är lika mycket värda och det enda man lyckas med om man tunnar ut dem är att försvaga den tanken. De ekonomiska och sociala rättigheterna är lika viktiga som rätten att slippa dödas aktivt av någon annan person. För människor dör lika definitivt av kronisk undernäring eller smutsigt vatten som av ett pistolskott.

Tvärtemot vad Fredrik påskiner så är ju inte heller deklarationerna tomma, utan har gett tyngd bakom många sociala rörelsers krav på rättvisa och ett drägligare liv för jordens fattiga. Att FN deklarerar att rent vatten är en mänsklig rättighet höjer temperaturen i vattenfrågor, även om det, precis som Fredrik påpekar, inte löser några problem av sig självt. Men vem trodde det?

(Sen förstår han nog att jag inte anser att vattenfrågor är oviktiga. Om inte mina långa blogginlägg gav en ledtråd så kunde ju det faktum att jag skriver det, tre rader nedanför den textsnutt han citerar, som påpekar att frågan är perifer i den svenska politiska debatten, kanske ha gjort det. Att dra stora växlar på ett medvetet missförstånd skulle ju av vissa kunna kallas för... tja, ska vi säga ohederligt?)

När Fredrik Segerfeldt sen övergår till att göra det Timbro betalar honom för; argumentera för privatiseringar, blir det intressantare. Privata företag är mer motiverade att leverera vatten till fattiga i tredje världen påstår han. Till skillnad från en ny jämförande studie (2009). Den hittar visserligen stöd för att privata företag lyckats expandera vattennätet när de tagit över driften - men finner att offentliga vattennät under samma period expanderat lika mycket, och inte sällan lyckats bättre när det gäller att nå de allra fattigaste. Det stämmer med colombianska erfarenheter.
Kanske slutsatsen istället blir att offentlig verksamhet kan göra samma sak som privata företag - men billigare? Den enda man kan vara säker på när man privatiserar vattentillgångar verkar ju vara att priserna stiger. Ofta med flera hundra procent. Det tycker Fredrik är bra. Ett offer för vattenprivatiseringar i tredje världen som tvingas betala en fjärdedel av sin lön i vattenavgifter, mer än vad hon lägger på mat, håller kanske inte med.

Vi  kan ju slänga exempel på varandra så länge vi orkar. Det förändrar inte det faktum att Fredrik har problem. Privatiseringsprojektet som han målar i så rosiga färger har planat ut sedan 90-talets glada marknadsfundamentalistiska dagar. I Frankrike, hem åt de privata vattenjättarna Suez och Veolia, återkommunaliserade nyligen Paris sin vattenhantering. 40 andra franska k ommuner har gjort samma sak. Anledningen: bättre service till lägre pris. Andra länder som hakat på återkommunaliseringstrenden:
Mali, Filippinerna, Uruguay, Argentina, Tanzania och Bolivia. För befolkningarna som utsätts för marknadsliberala experiment är ju ofta allt annat än nöjda. I en rapport från 2006 varnar FN för att vattenprivatiseringar i fattiga länder skapar oro och missnöja, ibland rena krigsscener. Som i Bolivia, där Världsbanken vred om tumskruvarna på regeringen och krävde vattenprivatiseringar; vilket ledde till chockhöjningar av konsumentpriserna. Efter ett utdraget och våldsamt vattenkrig mellan regering och missnöjd befolkning flydde privata Bechtel med svansen mellan benen och lämnade bara efter sig en stämning på 25 miljoner dollar ??
Det kostar pengar att förse de slumområden och kåkstäder som i globaliseringens spår växer upp som svampar runt stora befolkningscentra med vattensystem. Det blir såklart extra dyrt om man till investeringskostnaderna måste lägga ett avkastningskrav för de privata ägarna. Även privatiseringsförespråkare medger i sina nyktra stunder att de inte är ett alternativ för de riktigt fattiga, som inte kan inte betala tillräckligt för att privata investeringar ska löna sig. I ett sådant läge är det naturliga alternativet såklart att det offentliga investerar i och sköter ny vatteninfrastruktur, precis som det offentliga bör ha hand om annan infrastruktur som kräver mycket investeringar och där det blir orimligt och orättvist att lämpa över priset på den enskilde konsumenten, som vägar, el och telekommunikationer
Fredrik Segerfeldts marknadsfundamentalistiska åsiktsfränder på IMF och Världsbanken har i årtionden genom nyliberala strukturanpasningsprogram avlövat samhällsservicen i redan fattiga länder i tredje världen. Skuldfällor, privatiseringar, skattesänkningar, avregleringar och sparpaket har mycket effektivt skjutit fattiga länders möjligheterna att erbjuda sina medborgare grundläggande samhällsservice, som tillgång till rent vatten, i sank.  En kritik av offentlig service i fattiga länder kan rimligen inte dansa förbi att den manglats hårt av de ekonomiska recept som vi i väst skrivit ut åt dem. Om debattören inte är en del av samma marknadsfundamentalistiska rörelse, med mer av samma passerade lösningar på agendan, vill säga. Vi andra kan ju leka med tanken på hur saker skulle kunna fungera, om inte flera årtionden förlorats till marknadsfundamentalistisk ortodoxi, som bara lyckats med att göra de fattiga fattigare, svaga regeringar svagare och dåligt utbyggd offentlig infrastruktur ännu mer otillräcklig.
Det är dock inte en utveckling som är oundviklig. Redan idag har vinden vänt mot marknadsfundamentalism på vattenområdet. Om några år kanske inte diskussionen handlar så mycket om privatiseringar som om hur vi bäst stödjer de offentliga vattenleverantörerna i fattiga länder, så att de kan få ta del av den kompetens som våra egna kommunala bolag sitter på, och så att även den fattiga delen av världens befolkning kan få ta del av ett offentligt, väl utbyggt vattennät till självkostnadspris. Kanske kan våra skattepengar som kanaliseras genom IMFs och Världsbankens lån i framtiden rikta in sig på sådana projekt, istället för att användas som hävstänger för att pressa motvilliga fattiga länder till att sälja ut mer av sina vattentillgångar till våra västerländska företag
En avgörande och förbisedd anledning till att vi inte kan lämna över vattenfrågor till det privata näringslivet är den ekologiska katastrof som ligger i startgroparna. Klimatförändringar, överbefolkning och nedsmutsning har haft förödande konsekvenser för jordens vattenreserver. Grundvattennivåer sjunker alarmerande. Om vi inte ändrar vår livsstil kommer i framtiden upp till hälften av jordens befolkning att leva i områden som saknar tillräckliga vattenresurser för att möta befolkningens vardagliga behov. Redan idag är rent vatten en lyxvara i torra, fattiga områden. Som Fredrik skriver så har privata företag ett egenintresse av att öka vattenkonsumtionen, vilket är precis tvärtemot vad som måste ske. Och vi vet ju hur marknadsmekanismerna hanterar en situation där utbudet är lägre än efterfrågan: prishöjningar. Ju mer brist och ju mer desperat efterfrågan, desto högre priser. Marknadslösningar på vattenområdet riskerar alltså att bli en dödsfälla för jordens fattigaste, i en torrare, hetare och mer överbefolkad värld. Istället krävs en planerad samhällsinsats där sociala och ekologiska mål sätts före privata företags vinstintressen. Vatten är inte en vara vilken som helst, utan förutsättningen för allt djur- och växtliv på den här planeten. Det är dags att vi börjar behandla det med den respekt det förtjänar.
När Fredrik Segerfeldt sen övergår till att göra det Timbro betalar honom för; argumentera för privatiseringar, blir det intressantare. Privata företag är mer motiverade att leverera vatten till fattiga i tredje världen påstår han. En jämförande studie håller inte med. Den hittar visserligen stöd för att privata företag lyckats expandera vattennätet när de tagit över driften - men finner att offentliga vattennät under samma period expanderat lika mycket, och inte sällan lyckats bättre när det gäller att nå de allra fattigaste. Det överensstämmer också med erfarenheter från exempelvis Colombia. Kommunistiska Kubas offentligägda vattennät lyckas också rätt bra i en jämförelse, näst bäst i Latinamerika på att leverera vatten för hygienändamål, genomsnittliga på att leverera dricksvatten. Vattenpriset ett av de allra lägsta.

Kanske Fredriks slutsats istället borde vara att offentlig sektor kan göra samma sak som privata företag - men billigare? Den enda man kan vara säker på när man privatiserar vattentillgångar verkar ju vara att priserna stiger. Ofta med flera hundra procent. Det tycker Fredrik är bra. Ett offer för vattenprivatiseringar i tredje världen som tvingas betala en fjärdedel av sin lön i vattenavgifter, mer än vad hon lägger på mat, håller kanske inte med. Vad såna prisökningar innebär för de riktigt fattigas möjlighet att köpa vatten är inte svårt att räkna ut.

Vi  kan ju slänga exempel på varandra så länge vi orkar. Det förändrar inte det faktum att Fredrik har problem. Privatiseringsprojektet som han målar i så rosiga färger har tappat fart sedan 90-talets glada marknadsfundamentalistiska dagar. I Frankrike, hem åt de privata vattenjättarna Suez och Veolia, återkommunaliserade nyligen Paris sin vattenhantering. 40 andra franska kommuner har gjort samma sak. Anledningen: bättre service till lägre pris. Andra länder som hakat på återkommunaliseringstrenden:
Mali, Filippinerna, Uruguay, Argentina, Tanzania och Bolivia. För befolkningarna som utsätts för marknadsliberala experiment är ju ofta allt annat än nöjda. I en rapport från 2006 varnar FN för att vattenprivatiseringar i fattiga länder skapar oro och missnöje, ibland rena krigsscener. Som i Bolivia, där Världsbanken vred om tumskruvarna på regeringen och krävde vattenprivatiseringar; vilka ledde till chockhöjningar av konsumentpriserna. Efter ett utdraget och våldsamt vattenkrig mellan regering och missnöjd befolkning flydde privata Bechtel med svansen mellan benen och lämnade bara efter sig en stämning mot den bolivianska staten på 40 miljoner dollar.

På de flesta håll i tredje världen har missnöjet med vattenprivatiseringar varit massivt. Frågar man vad folket vill ha istället blir svaret vanligtvis "samma system som ni unnar er själva i västvärlden". Här ligger ansvaret
på stat eller kommun, som lyckas leverera rent vatten till alla till ett billigt pris. Men där tar Fredrik Segerfeldts och Timbros sympati med världens fattiga och törstiga slut.

Det kostar pengar att förse de slumområden och kåkstäder som i globaliseringens spår växer upp som svampar runt storstäderna med vattensystem. Liksom att leverera vatten till den fattiga landsbygden. Det blir såklart extra dyrt om man till höga investeringskostnader måste lägga ett avkastningskrav för de privata ägarna. Även privatiseringsförespråkare medger i sina nyktra stunder att de inte är ett alternativ för de riktigt fattiga, som inte kan inte betala tillräckligt för att privata investeringar ska löna sig. Risken är överhängande att privata företag plockar russinen, de lönsamma delarna av vattennätet, ur kakan, och överlåter de olönsamma till det allmänna. Det är alltså rätt logiskt att det offentliga investerar i och sköter det naturliga monopolet vatten, som har många så kallade externaliteter, inte minst de hälsoeffekter som dåligt utbyggda vattennät och orent vatten medför. Att lägga ut kostnaderna på enskilda individer blir alltför orättvist.

Men Fredrik Segerfeldts marknadsfundamentalistiska åsiktsfränder på IMF och Världsbanken har i årtionden genom nyliberala strukturanpasningsprogram avlövat samhällsservicen i redan fattiga länder i tredje världen. Skuldfällor, privatiseringar, skattesänkningar, avregleringar och sparpaket har mycket effektivt skjutit fattiga länders möjligheterna att erbjuda sina medborgare grundläggande samhällsservice, som tillgång till rent vatten, i sank.  En kritik av offentlig service i fattiga länder kan rimligen inte dansa förbi att den manglats hårt av de ekonomiska recept som vi i väst skrivit ut åt dem. Om inte den som kritiserar är en del av samma marknadsfundamentalistiska rörelse, med mer av samma passerade lösningar på agendan, vill säga. Vi andra kan ju leka med tanken på hur saker skulle kunna fungera, om inte flera årtionden förlorats till nyliberal ortodoxi, som bara lyckats med att göra de fattiga fattigare, svaga regeringar svagare och dåligt utbyggd offentlig infrastruktur ännu mer otillräcklig.

Det är dock inte en utveckling som är oundviklig. Som sagt har vinden vänt mot marknadsfundamentalism på vattenområdet. Om några år kanske inte diskussionen handlar så mycket om privatiseringar som om hur vi bäst stödjer de offentliga vattenleverantörerna i fattiga länder, så att de kan få ta del av den kompetens som våra egna kommunala bolag sitter på, så att även den fattiga delen av världens befolkning kan få ta del av ett offentligt, väl utbyggt vattennät till självkostnadspris. Kanske kan våra skattepengar, som kanaliseras genom IMFs och Världsbankens lån, i framtiden rikta in sig på sådana projekt, istället för att användas som hävstänger för att pressa motvilliga fattiga länder till att sälja ut mer av sina vattentillgångar till våra västerländska företag?

En avgörande och förbisedd anledning till att vi inte kan lämna över vattenfrågor till det privata näringslivet är den ekologiska katastrof som ligger i startgroparna. Klimatförändringar, överbefolkning och nedsmutsning har fått förödande konsekvenser för jordens vattenreserver. Grundvattennivåer sjunker alarmerande, floder sinar. Om vi inte ändrar vår livsstil kommer i framtiden upp till hälften av jordens befolkning att leva i områden som saknar tillräckliga vattenresurser för att möta befolkningens vardagliga behov. Som Fredrik skriver så har privata företag ett egenintresse av att öka vattenkonsumtionen, vilket är precis tvärtemot vad som måste ske. Och vi vet ju hur marknadsmekanismerna hanterar en situation där utbudet är lägre än efterfrågan. Ju mer brist och ju mer desperat efterfrågan, desto högre priser. Marknadslösningar på vattenområdet riskerar alltså att bli en dödsfälla för jordens fattigaste, i en allt torrare, hetare och mer överbefolkad värld.

Istället krävs en planerad samhällsinsats där sociala och ekologiska mål sätts före privata företags vinstintressen. Vatten är inte en vara vilken som helst, utan förutsättningen för allt djur- och växtliv på den här planeten. Det är dags att vi börjar behandla det med den respekt det förtjänar. Därför applåderar jag, till skillnad från Fredrik Segerfeldt, att FN skruvar upp vattentrycket.Share |


Kommentarer

 • Stefan säger:

  Eh, faktum är att Israel inte bryter mot EN ENDA bindande FN-resolution. Inte en.  Däremot finns från Generalförsamlingens arabregimer ett antal ICKE-bindande resolutioner (som är at likna vid åsikter) som Israel naturligtvis inte efterkommer.  Arabvärlden bryter däremot mot bindande resolutioner, inkl Libanons upprustning av Hizbollah, i brott mot res. 1701.

  2010-08-18 | 17:03:22
 • Staffan säger:

  Här kan man se en lista på alla de resolutioner som Israel bryter mot, landet som sagt världsrekordhållaren i att ignorera internationell rätt. Vilka resolutoner som är bindande och inte bindande handlar mer om ett smutsigt diplomatiskt spel i FN, där USA såklart aldrig skulle drömma om att låta FN ta lillebror Israel ordentligt i örat, oavsett vad landet hittar på.

  Så länge USA beter sig på det sättet så kan Israel fortsätta ignorera mänskliga rättigheter och internationell rätt.  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Israel

  2010-08-18 | 20:34:34

Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar