147 företag styr halva världen - kapitalismen anno 2011


V

ältajmat med de protester mot banker, finanskapitalism och giriga ekonomiska eliter som sveper över världen just nu kommer en ny studie som visar hur motståndaren - den globala kapitalismen - är uppbyggd. Och den är extremt intressant! 


Forskarna har gjort matematiska modeller av ägarförhållandena mellan 43000 transnationella företag. 1318 av dessa ingår i ett centralt kluster som kontrollerar en majoritet av världens tillverkningsindustrier och storföretag, och 80 procent av de globala företagsvinsterna.


147 företag, mindre än en procent, utgör enligt studien en kärngrupp som kontrollerar 40 procent av de totala ekonomiska tillgångarna i nätverket. Här hittar vi välkända namn som Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, med fler. Se listan på de 50 största ägarna. 24 av dessa är från USA. Inget från Sverige. Korsägandet är utbrett, i genomsnitt är varje företag i gruppen delägt av 20 andra. Diagrammet liknar en trasslig trådhärva. Det är svårt att säga var det ena företaget slutar och det andra börjar. Eftersom företagen också lånar pengar av och till varandra är systemet extremt känsligt för störningar. Finanskrascher som den 2008 riskerar att sprida sig blixtsnabbt i nätverket och slå ut enorma ekonomiska värden. (De röda punkterna i diagrammet är kärngruppen av storägare.)


Man kan också fråga sig vad det täta korsägandet
i praktiken innebär för marknadsekonomin? Tidigare studier på nationsnivå har visat att redan blygsamt korsägande har slagit ut marknadsmekanismer på områden som flygtransporter, biltillverkning och finansverksamhet. Då många företag i kärngruppen har överlappande verksamheter och ett mycket tätt korsägande så behöver man inte vara konspiratoriskt lagd för att misstänka att de manipulerar marknader utifrån sina gemensamma intressen. (Klicka på miniatyren för en bild av hur några företag i kärngruppen sitter ihop.)


Sen har vi förstås frågan vad det innebär rent politiskt
att en så liten klick företag - i slutändan personer - kontrollerar en så stor del av planetens ekonomiska tillgångar. Är det någon som tvivlar en sekund på att det ger dem överhanden gentemot våra folkvalda politiker?


Det var ett tag sedan jag läste Marx, men en av de marxistiska ekonomernas poänger var väl att den oreglerade kapitalismen går mot gradvis tätare ägarkoncentration - monopol - vilka i slutändan upphäver den fria konkurrensen totalt? Kanske åtminstone denna del av Marx ekonomiska teori kan putsas upp lite grann och bjudas in i finsalongerna igen?


Kolla in George Carlin,
amerikanska ståuppare, när han pratar om The Owners:
SvD 1,


Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar