Det svenska hårdnande klassamhället förklarat i siffror


I

nte för att man egentligen behöver siffror för att förklara det svenska klassamhället. Det känns in i märgen att det blivit hårdare och kallare. Men siffror kan ibland vara det enda som hindrar en från att kasta något hårt i väggen. Grymhet och likgiltighet, den politik som skapar större klyftor mellan människor och drar isär samhällen, kanske bara kan förklaras med siffror och statistik för de som inte drabbats själva? Då kan SCBs torra tabeller bli en vän i nöden:


"Den tiondel av befolkningen med högst inkomster har haft en inkomstökning på nästan 50 procent mellan 1999 och 2010. Det kan jämföras med en ökning på 5 procent för den tiondel av befolkningen med lägst inkomster.

Andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under 2000-talet. Från 8,4 procent 1999 till 14,8 procent 2010. Andelen är högst bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn."


(Den senaste undersökningen av hushållens ekonomi)


Så ser alltså facit ut efter 20 års intensiv klasskamp, bedriven från arbetsgivarna och de rikas sida, mot de som har det mindre fett. De rika har blivit snuskigt mycket rikare. De med sämre ställt blev inte bjudna på grisfesten. Det är inte pengar det där som sipprar ner från de rika...


Man kan botanisera själv i databasen. Jag fick fram att den rikaste tiondelens inkomst 1991 var 315900 kr. 2009 hade den ökat till 531000. Den fattigaste tiondelen å sin sida tjänade 1991 70000 kr. 2009 kunde de fröjda sig åt en årsinkomst på 73600 kr.


Vi vet att ojämlikhet är dåligt för fysisk och psykisk hälsa. Både de som står längst ner i pyramidens botten och de som finns i toppen mår sämre, vilket kanske förvånar några. Ojämlikhet är också dåligt för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. Ökande klassklyftor är ett gift som fräter sönder samhällets grundvalar, själva kittet som håller oss samman. En politik som medvetet ökar klassklyftor - som den vår nuvarande högerregering bedriver - är både oansvarig och omoralisk.

***

Alliansfritt Sverige,
Dan Josefsson,


Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar