Sverige - den nyliberala lekstugan


A

tt Sverige blivit en nyliberal lekstuga dit riskkapitalister söker sig för att tjäna en snabb, lätt hacka på att vanvårda våra gamlingar eller ge våra skolelever undermålig utbildning i privatskoleformat har varit ett återkommande tema på den här bloggen under vintern. Caremaskandalen har hjälpt många att få upp ögonen för hur illa ställt det faktiskt är. Nu bekräftas det av en undersökning från konservativa tankesmedjan Heritage Foundation: Sverige är världsmästare i nyliberalism.


Egentligen så borde den prispokalen rimligtvis tillfalla Somalia eller något annat tredje världen-land där ingen betalar skatt och där ingen byråkratisk stat tillåts störa den rena, fria marknadsekonomins sätt att fungera. Men nyliberaler brukar förhålla sig kallsinniga till den reellt existerande fria kapitalism som välsignar större delen av vår planet med sin dynamik. Kanske för att dessa samhällen utan välfärdsstater och statliga ingrepp i ekonomin - som Somalia - brukar vara små helveten för de människor som har oturen att leva där?


Heritage Foundation gör därför en klok avgränsning: Sverige är världsmästare i nyliberalism inom den grupp i-länder som byggde upp avancerade ekonomier under 1900-talet. (Ett i-land med avancerad ekonomi och välfärdssamhälle blir man med hjälp av de av nyliberalerna hatade omfördelande skatterna och statliga regleringarna.)


"Bland utvecklade ekonomier är det Sverige som klättrat snabbast i rankningen sedan 1996, säger Anthony Kim, politisk analytiker på den ansedda amerikanska tankesmedjan, till Svenska Dagbladet. Utvecklingen har drivits på av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Med arbetskraftsinvandringen, friskolan och avregleringen av järnvägen sticker Sverige ut i jämförelse med andra länder."


***

"Sverige är en förebild, sa Jim M Roberts efter sin föredragning på näringslivets tankesmedja Timbro i slutet av februari. Det syns på flera områden, inte minst det svenska pensionsystemet som ju är inspirerat av Chile.

Under föredraget säger Jim Roberts att den positiva ekonomiska utvecklingen är lite oväntad för Sverige, ”the home of ­democratic socialism”. Alla på Timbro skrattar. Alla är liberaler. Alla får en gratis wrap till lunch."


Nu är vi i expressfart på väg att avveckla det
vi uppnått under det förra århundradet. Avregleringarna och privatiseringarna av den offentliga sektorn gav oss Carema, Attendo och de andra vanvårdsfabrikerna och en politisk elit av såväl borgare som sossar som sitter med händerna djupt nerkörda i syltburkarna och av det snöda egenintresset aldrig frivilligt kommer att återreglera några privatiserade verksamheter eller kicka ut några riskkapitalister.


Avregleringen av järnvägen blev det stora tågrånet. Ett komplett haveri. Privatskolereformen gav oss betygsinflation. Skolor som lockar elever med snitsig marknadsföring men inte kan undervisa. Stadigt sjunkande kunskapsresultat och ökande segregation och klassklyftor mellan elever från olika bakgrunder. Avregleringen av Stockholms tunnelbana har lett till kaos och fara för vanliga resenärer. Avregleringen av apoteken gav oss - såklart - dyrare mediciner, inte billigare som privatiseringstalibanerna utlovade. Elen har blivit 80 procent dyrare efter avregleringen av den marknaden.På område efter område upprepas samma mönster: nyliberalism är bra - för några. Framförallt för de som kan tjäna en snabb och lätt hacka, som Caremas kissblöjekapitalister. För den stora majoriteten är avregleringar, privatiseringar och nyliberalism en katastrof.Den stora frågan för våra efterkommande kommer att vara hur vi som levde i denna tid kunde vara så urbota korkade att vi inte insåg detta? För nyliberalismen är - trots namnet - inte ny. Förra gången den prövades i stor skala, i början av 1900-talet, ledde den till börskrasch, en havererad global ekonomi, Hitler i Tyskland och så småningom ett världskrig. Ska det behöva gå så långt den här gången också? Efter finanskraschen 2008 - orsakad av nyliberal ekonomisk idioti - är vi redan halvvägs.


Uppdatering: Trots att vår politiska elit - med vänsterpartiet som lysande undantag - försökt hamra in nyliberalismens och privatiseringarnas förträfflighet i 20 års tid så vet vanligt folk - som får leva med konsekvenserna - bättre. SOM-institutets mätningar visar på en ihållande privatiseringskritisk opinion.


DN 1, SvD 1, AB 1, SVT 1, GP 1,

Kommentarer

 • fd järnvägsvän säger:

  Privatiseringarna och utförsäljningarna har i många fall blivit fel. Ett av de största felen är att få vet hur de skall komma i kontakt med de som har ansvaret. Låt mig ta ett exempel, om jag skall flyga så har flygbolagen ansvar för att planen avgår i tid och vid försening eller inställt flyg bekostar de mitt uppehälle medan jag väntar på ett annat flyg dessutom får jag ekonomisk ersättning detta. Detta kosta mig inget extra eftersom det är reglerat i lag. Om samma sak skulle gälla svensk kollektivtrafik så finns inget lagstöd om ersättning åt passagerare vid försening eller inställd transport. Varje bolag kan själv bestämma hur sådan ersättning skall utgå och de som inte är nöjda får själva gå till domstol. Tänk om vår riksdag skulle lagstifta om ekonomisk ersättning för passagerare vid försening i kollektivtrafiken, det skulle vara ett stort framsteg. När det nu gäller kollektivtrafiken så måste jag berätta att förr var det mycket enkelt att åka tåg. Jag kunde läsa i Sveriges Kommunikationer och sedan visste jag vad biljetten skulle kosta och vilka avgångstider som gällde. Idag är detta omöjligt. Biljettpriserna varierar, olika opertörer sätter själva sina regler. Det vore bättre om det fanns en "biljettmyndighet" som sålde alla resor med tåg och att vi kunde vända oss till denna i alla frågor. Idag måste vi söka upp olika operatörer. Vem klarar det? Jag väljer bilen eller flyget för då vet jag vilka regler som gäller. Avregeleringen av kollektivtrafiken har inte blivit en avreglering, det har blivit en omreglering.

  När det gäller skolor så är det naturligtvis bra om elever kan välja olika skolor. Men om de är missnöjda, kan de byta? Idag kan vi läsa om olika läroplaner för olika skolor. Detta gör att ett felval inte kan rättas till. Har en elev haft otur och hamnat på fel skola kan detta innebära att byt till bättre skola inte är praktiskt möjligt. Har vi då en avreglerad skola? För mig ser det mera ut som om vi har nya regleringar.

  Hur ser det ut inom vården? Samma sak som ovan. Olika huvudmän och folk vet inte vem som har det verkliga ansvaret. Dessutom har många privata vårdgivare principen att de inte taremot andra patienter än de som är registrerade hos dem. Detta innebär att vården glesats ut trots att det finns fler vårdenheter. Kräv att alla vårdenheter skall ta emot alla vårdsökande utan att fråga efter om de är registrerade.

  Den enda friheten jag som storstadsbo ser är avregleringen av apoteken. Där har jag som medborgare för första gången möjligheten att visa vad jag tycker om avregleringarna. JAg väljer konsekvent att handla hos det gamla apoteket och hoppas på att de andra skall tvingas lägga ner av ekonomiska skäl. Om jag lyckas kommer våra politiker att inse vad vanligt folk anser om avregleringarna.

  2012-03-24 | 13:54:05
 • peter säger:

  Nyliberalism är aldrig bra. Det är bara att slå upp det i ordboken för att förstå det. Att det här hållit på ett bra tag är både du och jag införstådda med, tyvärr tror jag medelsvensken är mer blåögd. Det är en deprimerande läsning, men det positiva är att det växer en opposition som blivit alltmer allert och som tröttnat.

  2012-03-25 | 22:29:19
 • Staffan säger:

  Peter: Jo jag minns 90-talet när nyfrälsta frihetsfrontare sprang runt överallt och predikade den fria marknadens lov. I takt med att deras idéer har fått fäste har den typen av frälsta nyliberaler nästan försvunnit. Svårt att framställa total kapitalmakt som ett idealistiskt projekt, i längden. Nu är det främlingsfientlighet och kulturkrig som kittlar borgerlighetens kadrer lite skönt i kistan.

  2012-03-26 | 10:56:44

Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar