Grattis miljöpartiet, slavjobben är här!

N

är alliansregeringen och miljöpartiet tillsammans sjösatte sin stora arbetskraftsinvandringsreform som gav hela bestämmanderätten över arbetskraftsinvandringen till arbetsgivaren så varnade vänstersidan i politiken - LO, vänsterpartiet och sossarna - för följderna. Det var inte särskilt svårt att räkna ut att arbetsgivarna skulle utnyttja denna chans att pressa ner lönerna och försämra arbetsförhållandena. Nu börjar vi kunna se effekterna. Jonas Sjöstedt skriver i Sydsvenskan:

    "Regeringen och Miljöpartiet har skapat ett system för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU som lägger all makt hos arbetsgivaren och skapar väldigt lite skydd för löntagarna. Det bäddar för fusk och exploatering, som framgår av fallet med skogsarbetarna från Kamerun.

 

    Påfallande många som kommer hit för att arbeta får jobb som restaurangbiträden, diskare och städare. Det är yrken där det inte råder någon personalbrist i Sverige. Varför väljer företagen ändå att rekrytera denna typ av personal från utlandet? Skälet är att de kan utnyttja dem hårdare och med sämre villkor än andra. Det finns ingen anledning att tillåta det."

 
   DN skriver idag att två tredjedelar av den arbetskraftsinvandring på 60 000 personer som skett sedan reformen genomfördes 2008 gått till lågkvalificerade jobb där arbetslösheten redan idag är hög. Trots att argumenten när reformen drevs igenom handlade om företagens behov att kunna hitta specialistkompetens. Just för att undvika detta ville vänstern ge arbetsförmedlingen och facken möjlighet att få ett ord med i laget vid tillståndsgivningen. Så skulle arbetsmarknadens behov av arbetskraft kunna prövas. Det viftades bort av miljöpartiet och de borgerliga. Istället fick vi kaos. Skräckhistorierna om hur folk utnyttjats av skamlösa arbetsgivare är många. Nu senast gästabetarna från Kamerun som grundlurades av "Skogsnicke". Innan dess chefen på McDonalds som sålde arbetstillstånd för 150 000 kronor. DN:
 
    "Thord Ingesson uppskattar att minst hälften av de arbetare som fått tvååriga arbetstillstånd har betalat för dem. Han talar om mellan 5.000 och 10.000 sålda tillstånd, med prislappar från 30.000–40.000 kronor upp till över 100.000.
 
    – En del köper sitt arbetstillstånd kontant, och får en säkrare väg in i Schengenområdet, men inte nödvändigtvis något jobb. Eller så sker köpet på ”avbetalning”: invandraren får arbeta för slavlön, vilket dumpar arbetsmarknaden för arbetslösa i Sverige, säger Thord Ingesson."
 
 
    Att regeringsallianzen har som mål att sänka lönerna och försämra arbetsvillkoren för lågavlönade borde väl inte komma som en nyhet. Men miljöpartiet då? Precis som när det gäller deras entusiasm över vinster i välfärden som jag skrivit om så anar man en djup spricka mellan miljöpartiets väljare och dess politiker. Partiet verkar också ideologiskt förvirrat. Man behöver ingen doktorsgrad i marxism för att begripa vad som händer om man ger arbetsgivarna makten över arbetskraftsinvandringen, d.v.s. i praktiken absolut makt över fattiga människors liv. Men i miljöpartiets värld verkar det inte råda några klassmotsättningar. Alla arbetsgivare är snälla entreprenörer.
 
 
    Eller så var det precis så här (mp) tänkte sig att arbetskraftsinvandringsreformen skulle utfalla. Då vet vi iallafall var på den politiska skalan partiet hör hemma. Bara att se till att upplysa väljarna om det inför 2014.
 
 
    Uppdatering: Aftonbladet skriver idag om juristen som säljer arbetstillstånd för 30 000 kronor:

    "Aftonbladet har varit i kontakt med ett stort antal av juristens före detta klienter, men få vågar berätta öppet om hans verksamhet. De som fortfarande har arbetet kvar jobbar med lättare kökssysslor, ofta mellan 12 och 14 timmar om dagen – varje dag – för summor långt under avtals­enliga löner.

    De flesta kommer från Egypten, Libanon och Syrien.

    – Ingen av oss tjänar på att prata om det här. Jag vill inte riskera att bli utkastad från Sverige, och min arbetsgivare vill ha kvar mig här. Jag kostar inte lika mycket som de svenska arbetarna, säger en man i 30-årsåldern."

 

    Uppdatering 2: Moderaterna och centerpartiet säger nej till att skärpa reglerna och pressa arbetsgivarna att hålla sina avtal. Miljöpartiet föreslår någon slags mesig "linje två".

   

    Uppdatering 3: Jonas Sjöstedt till hård attack mot miljöpartiet!

 

 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar