Privat vinst i vården dödar patienter

A

tt köp- och säljsystemet i den svenska sjukvården, den så kallade "new public management-modellen" kompletterat med privata sjukvårdsföretag som vill maximera vinsten är livsfarligt för patienterna är ingen nyhet. Professor Inge Axelsson på Mittuniversitet varnade i Läkartidningen landstingen för att sluta avtal med privat vinstdriven sjukvård. Hans jämförande studie fann en markant överdödlighet inom den privata vinstdrivna sjukvården jämfört med icke vinstdriven.
 
 
    Nu kommer en bekräftelse på hans varning. Privata Capioägda St Görans i Stockholm bråkar med Karolinska om vem som ska betala för hjärtopererade patienters eftervård. Resultatet: livsviktiga operationer ställs in och patienter utsätts för livsfara. DN:
 

    "Capio S:t Görans sjukhus nekar att ge hjärt-patienter intensivvård efter operation – om de inte får betalt för det. Följden blir att hjärtsjuka patienter inte får operation i tid, och rentav avlider av det, enligt överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

    En patient som hade en planerad tid för en hjärtoperation på Karolinska universitetssjukhuset i Solna skickades nyligen hem igen med beskedet att operation inte kunde ske förrän i höst.

    – Under den tiden är risken stor att patientens tillstånd försämras, säger Helmuth Lang, överläkare vid Thoraxkliniken på, Karolinska.

    Karolinskas hjärtkirurgi, som tar emot runt tusen hjärtpatienter per år, har vad Helmuth Lang kallar en ”het lista” av brådskande fall, där hot om hjärtinfarkt föreligger. Här får personal prioritera vilka patienter som först bokas in för operation. Något som alltid är ett risktagande, enligt Helmuth Lang.

    – Det händer att patienter avlider för att de får vänta för länge på en operation på grund av brist på vårdplatser, säger han.

    Skälet till att patienten i fråga gick miste om sin inplanerade operation är att operationsplatser på Karolinska upptas av patienter som redan opererats. Det första dygnet efter en hjärtoperation behöver alla patienter eftervård, och får det på plats. Men en del av dem behöver en längre tids intensivvård efteråt. De har kanske drabbats av lunginflammation, hjärtsvikt eller behöver förlängd behandling i res-pirator.

    Sjukhus som en gång utrett patienter tar i regel tillbaka dem efter att de sänts för operation på Karolinska.

    – Men Capio räknar det som ett nytt vårdtillfälle och nekar till att ta tillbaka patienterna om de inte får betalt för det, säger Helmuth Lang."

 

 

    En till stolt dag för privatiseringsförespråkarna? Att införa marknadsekonomiska styrmekanismer i sjukvården fick precis den effekt man kunde vänta sig. Ekonomin blev viktigare än patienterna. Som Helmuth Lang, överläkare på Karolinska säger:

 

    "Ekonomiska kalkyler ska lyftas bort från verkstadsgolvet. I stället är det käbbel om ekonomin som styr i det ögonblick vi står där och ska avgöra patientens öde."

 

    Idag skriver också SvD om hur vård- och omsorgskapitalisterna fortsätter att växa:

 

    "Omsättningen i fem av de största välfärdsföretagen – Capio, Praktikertjänst, Academedia, Attendo och Humana – steg med cirka fyra miljarder kronor i fjol, från 31 till 35 miljarder kronor, visar TT:s genomgång av de årsredovisningar som har kommit för 2012.

    De fem bolagen redovisar rörelsevinster som motsvarar i genomsnitt cirka sex procent av omsättningen, jämfört med cirka sju procent året innan. Tre andra välfärdsjättar har ännu inte släppt sina årsredovisningar för 2012: Carema, Aleris och Frösunda."

 

    Vårdkapitalisternas språkrör tillika folkpartisten Håkan Tenelius menar i artikeln att hårdare kvalitetskrav på verksamheterna gör att små företag slås ut och bjässarna växer. Men den utvecklingen har varit konstant sedan privatiseringsvansinnet började. Om något visar väl hans resonemang hur orimligt det är med vinstintresse i välfärdssektorn. Om vi inte kan ställa kvalitetskrav på verksamheterna utan att för den skull accelerera den redan pågående utslagningen av de mindre företagen drivna av eldsjälar som sägs vara de som vi vill gynna, vad är det då för Frankeinsteins monster privatiseringstalibanerna skapat? Ett system där vi inte vågar ställa kvalitetskrav på företagen för att det snedvrider konkurrensen? Vill vi ha den typen av marknadsmekanismer i verksamheter som tar hand om sjuka, gamla och barn?

 

Uppdatering: Idag skriver en sjuksköterska på Aftonbladet Debatt om sina egna erfarenheter av den misshandlade sjukvården. Läs:

"Svensk sjukvård blöder våldsamt. Vi har ett allvarligt systemfel som skördar sina offer i form av patienter och personal. Marknadskrafterna rimmar illa med etik, moral, kärlek och god omsorg. Sjuksköterskorna är fullständigt utmattade. Åratal av vinande med sparpiskan, organisationer där man tystas och skuldbeläggs har skapat en miljö där det inte finns plats för värdighet. Hänsynslöst utnyttjande av kvinnors lojalitet och samvete för sina patienter har nu nått vägs ände."

 

SvD 1, 2, 3, AB 1, 2, 3, 4, 5,

 

 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar