Rapport ställer tusenkronorsfrågan

U

r dagens Rapportinslag om privatskolorna: "Skolkoncernerna måste få tjäna pengar även om kvaliteten brister. Ja det säger företrädare för friskolebranschen idag. Igår  kunde Rapport berätta om Skolinspektionens pågående koncerngranskning som hittills visat bland annat brister när det gäller särskilt stöd till elever som behöver det".
 
 
När hälften av Sveriges privatskolekoncerner granskats visar det att nästan alla misslyckas. Eleverna får inte det stöd de behöver. Förutom de generella bristerna har Skolinskeptionen hittat specifika fel i vissa koncerner, t.ex. den beryktade John Bauer-koncernen som ibland undervisat eleverna bara upp till "godkänt"-nivå.
 
 
Rapports reporter får tag i privatskolornas taleskvinna Cecilia Nykvist och ställer två intressanta frågor:
 
 
 
 
Rapport: "Hur dålig kvalitet tycker du att man ska få ha och ändå tjäna pengar?"
 
CN: "Vi tycker att kvalitén ska vara god i svensk skola överhuvudtaget, och det är ju det som måste vara grunden, att vi fokuserar på kvalitet."
 
Rapport: "Är det OK att ni tjänar pengar medan ni inte ger tillräckligt med hjälp till eleverna?"
 
CN: "Fristående skolor måste ha en buffert att stå på för annars kan dom gå i konkurs."
 
 
Se hela inslaget här, börjar 14 minuter in i programmet.
 
 
Idag skriver också Aftonbladet om hur de privata apoteken packar ihop och flyttar från glesbygden, den för privata apotek olönsamma. När de privata apoteksföretagen köpte de svenska statliga apoteken gick de i kontrakten med på att driva verksamheten vidare några år även i glesbygd. Nu i mars 2013 gick denna plikt ut, och skyltarna börjar tas ner för glesbygdsapoteken. Men på Södermalm finns det ett i varje gathörn...
 
AB 1, SvD 1,
 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar