Högerns nedskärningspolitik dödar!

N

edskärning, åtstramning och ekonomisk svältkur har varit ordningen för dagen i EU och USA sedan finanskrisen 2008 sänkte världsekonomin. Hårdast drabbade i EU är länder som Grekland och Spanien. Nu har Sanjay Basu och David Stuckler, en läkare och en ekonom, räknat på nedskärningarspolitikens pris. Inte räknat i dollar, euro eller kronor utan i mänskligt lidande, sjukdom och död: 10000 extra självmord. 1 miljon deprimerade. I Grekland en tvåhundraprocentig ökning av  HIV-smitta. Drog- och alkoholmissbruk. Ökningar av stressrelaterade hjärtsjukdomar med dödlig utgång. Osv.
 
 
    Bankernas och finansinstitutens galna affärersom kraschade världsekonomin 2008 har har alltså kostat
många människor livet eller den fysiska eller psykiska hälsan. Kostnaden för finanskraschen överfördes på skattebetalarna när nationalstaterna gick in och stagade upp kraschande banker. Länder drog på sig stora kostnader. Högerpolitiker i USA och framförallt EU - inte minst vår egen Anders Borg -  tvingade fram kraftiga sociala nedskärningar på bland annat sjukvård vars kostnader i människoliv vi nu kan räkna. Högerpolitik dödar. Men inte de bankirer och finansvalpar som utlöser kriserna. De smörjer fortfarande kråset, med få undantag.
 
 
    Det intressanta med Basu och Stucklers studie är att de lyckas isolerar nedskärningspolitiken från effekterna av den ekonomiska depressionen och kommer fram till att det är just de sociala nedskärningarna och svältkurerna som skadar och dödar mest. I länder där politiken försöker rädda välfärdsstaten och låter bankerna betala för sig egen kris - de nämner Island som exempel - så slipper man självmordsepidemier och sviktande folkhälsa.
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar