The very nice mr Ronald Reagan

O

fattbara en kvarts miljon människor beräknas ha slaktats i Guatemalas brutala folkmord på den indianska Mayabefolkningen och olika radikala liberala- och vänstergrupper. Guatemala var på 80-talet skådeplatsen för några av de värsta USA-sponsrade massakrerna och övergreppna på den civila befolkningen i centralamerika.
 
 
    Målet för militärjuntan i Guatemala och för dess bundsförvant Ronald Reagan i Vita Huset var att bekämpa "kommunismen", vilket i Guatemala liksom i övriga latinamerika betydde att mörda alla som slogs för någon slags social rättvisa - allt från liberaler och socialdemokrater, fackföreningsaktivister, människorättskämpar till den radikala vänstern - och de aktivister som kämpade för rättigheter åt de förtryckta indianska befolkningarna. Konflikten i Guatemala började redan på 40-talet när den dåvarande regeringen genomförde reformer för att stärka de mänskliga rättigheterna och förbättra villkoren för vanliga arbetare.
 
 
    När en jordreform 1952 överförde land i träda tillhörande stora gods till fattiga bönder fick det amerikanska bolaget United Fruits, CIA och det amerikanska utrikedepartementet nog. Två fascistiska generaler utsågs till kuppmakare och gavs den utrustning och de pengar de behövde för att krossa demokratin i Guatemala.
 
 
    Med andra ord: samma historia som som i varenda land i central- och latinamerika - som USAs presidenter och nu senast utrikesminster John Kerry kärvänligt brukar referera till som "vår bakgård". Men i Guatemala blev det ovanligt grisigt. Sedan 40-talet har landet badats i blod. Men United Fruit har kunnat fortsätta med sin lönsamma exploatering. Vilket var huvudsaken.
 
 
    Igår föll till stor förvåning den fällande domen mot en av de bödlar som bär ansvaret för folkmordet i Guatemala, general Efrain Rios Montt. Han lyckades störta landet regering 1982 - enligt honom själv eftersom hans soldater tränats av Israel - och blev landets diktator under den period på 80-talet då våldet eskalerade och utrotningen av Mayabefolkningen skedde på industriell skala. Där begicks grymheter som ingen som inte varit på plats kan föreställa sig men om man idag vill få en aning så kan man titta på det som händer i Syrien. Det är intressant att Rios-Montt döms av en domstol i Guatemala och inte förs till Haag. Rättegången har stoppats av militären och domaren tvingas bära skottsäker väst och vara omgiven av livvakter hela tiden. Men ändå föll till slut domen, efter år av kampanjande från offrens anhörigas sida. Vad innebär det för Guatemalas nuvarande president, Otto Perez-Molina, som vid tiden för massakrerna var Rios-Montts löjtnant just i det hårdast drabbade indianområdet? Vad innebär det för USA, som i slutändan är ansvariga för allt som Rioss-Mont och hans kumpaner i Guatemala och övriga central- och latinamerika gjort? Rioss-Mont själv berättade under rättegången om ´ett väldigt trevligt möte med president Reagan´, även om han med den rutinmässiga lögnarens säkerhet förnekade att Reagan försett honom med pengar och vapen. Reagan själv var lika översvallande efter mötet, kallade Rios-Montt "en man med stor integritet, helt hängiven demokratins sak" och menade att Guatemalas bödel fått ta emot oförtjänt skäll. Rios-Montt själv menade att ´det är helt felaktigt att säga att vi tillämpar den brända jordens taktik i Guatemala. Vi tillämpar ´den brände kommunistens taktik´".
 
 
 
Några av Rios-Montts och Ronald Reagans offer
 
Efrain Rios-Montt
 
 
    Rios-Montt är bara en av de många bödlar som USA - och speciellt the very nice mr Ronald Reagan - på sin tid upphöjde till makten och försåg med vapen och pengar. Slaktarna i Guatemala mottog också mycket stöd, militär utrustning såväl som utbildning och underrättelseverksamhet från Israel. Mycket rättvisa återstår att skipa i Latinamerika och på många andra håll. Men förhoppningsvis kan åtminstone Rios-Montts offer - och deras levande anhöriga - vila lite fridfullare nu. Kanske det också sänder en varningssignal till dagens bödlar - som med supermakternas aktiva eller passiva stöd slaktar sin civilbefolkning med alla tillbuds stående medel. Bashar al-Assad, be warned!
 
 
Kolla Democracy Nows inslag om Guatemala:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar