Klimatförnekarna kokade soppa på en spik

Kan mejlaffären som klimatförnekarna snabbt ville döpa till "Climategate" i själva verket bli sista spiken i kistan för deras egen trovärdighet? Många var väldigt snabba med att rulla fram den stora kanonen och börja panga hej vilt mot klimatforskningen. När nu affären granskas närmare verkar det mest slående vara hur tunn soppan man försökte koka var. I DN kommenterar klimatforskaren Anders Moberg de stycken i mejlväxlingen som klimatförnekarna surrat mest om, en diskussion om temperaturdata där Phil Jones, chef för klimatforskningsenheten på East Anglia-universitetet, skriver att han använt "tricket" att lägga till de faktiska temperaturerna till mätserier för de senaste 20 åren:

"Ordet ”trick” använder han bara som jargong. Det finns inget fusk, inget oärligt här.  Det Phil Jones har gjort är att han har klistrat på instrumentella data på slutet, för att få en åskådlig och tydlig bild."

Problemet forskarna diskuterar på mejllistan är hur man får ihop så kallade proxydata, alltså uppskattningar om temperaturförändringar baserade på trädringars storlek, koraller, islager, med mera, med de data som vi har tillgängliga för de senaste 150 åren från termometrar. En intressant diskussion för forskare på området möjligen. Men att temperaturen verkligen stigit och att ökningen beror på mänsklig påverkan på klimatet råder det inga tvivel om. Det bekräftas av många olika forskare som använder olika mätmetoder.

Det mejlaffären visar är framförallt faran med att försöka politisera vetenskap.
Och då menar jag inte att forskarna skulle snedvrida sina resultat; utan att klimatförnekarna systematiskt plockar russinen ur kakan, uppfinner pseudovetenskapligt argument eller återanvänder argument som redan motbevisats. På det sättet påminner klimatdebatten om de vilda striderna om Darwins evolutionsteori i USA. De som forskar på området säger en sak, hobbyspecialister som av ideologiska skäl har ett horn i sidan till forskningen sprutar ur sig kvasiargument.

Möjligen har klimatförnekarna här oddsen mot sig.
Vad man än anser om evolutionslärans motståndare så hotar de inte mänsklighetens överlevnad. Global uppvärmning däremot kommer att få katastrofala och svåröverskådliga följder. Möjligen är det därför som hittills bara den brutala diktaturen Saudiarabien, tillika en av världens största oljeproducenter, hoppat på meljskandalståget och anslutit sig till förnekarnas skara inför de pågående klimatmötet i Köpenhamn. Där polisen tydligen igår betedde sig som polisen brukar göra när människor protesterar mot de rådande makternas ovilja att ta itu med de riktigt allvarliga problemen. Med det inte sagt att korkade autonoma bråkstakar skulle vara ett dugg bättre.

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar