Stoppar man upp huvudet där solen aldrig skiner så märker man såklart ingen växthuseffekt

Den globala temperaturökningen utslagen över de senaste 130 åren, en talande bild.
Den globala temperaturökningen de senaste 130 åren


Det lär inte vara lätt att vara klimatförnekare i dessa tider. Forskarvärlden har uppnått konsensus om att mänsklig aktivitet (närmare bestämt förbränning av fossila bränslen som bensin) påverkar jordens klimat och antas ligga bakom de senaste 100 årens temperaturökning. Nu är det ju inte forskarvärlden som bestämmer vad som ska göras åt problemet, utan våra politiker. Men när alla auktoriteter på området; universitet, forskningsinstitut och klimatexperter, verkar  rörande eniga blir det svårare för politiker att stoppa huvudet i sanden (eller annat ställe där solen aldrig skiner). Den genomsnittlige klimattalibanen verkar däremot opåverkbar av vetenskapliga fakta och orubblig i sin övertygelse om att vi kan förbränna hur mycket fossila bränslen som helst utan miljöpåverkan. När han ställs inför vad man får anta vara ett besvärligt faktum; att de som faktiskt sysslar med forskning på klimatområdet och alltså kan antas veta bäst inte håller med, så tar han till en gammal beprövad metod; skjut budbäraren som kommer med de dåliga nyheterna!

Naturvetenskapliga discipliner brukar i vanliga fall åtnjuta en större auktoritet än forskningsgrenar som handlar om sådant som kan lukta politik, som nationalekonomi och sociologi. När hörde du senast någon anklaga en kemist eller fysiker för politiserad forskning? Möjligen kan man dra en parallell mellan det som nu händer klimatforskningen och de amerikanska högerkristnas kampanjande mot evolutionsteorin och Darwin. Där uppfann motståndarna till och med en helt egen psueduvetenskap; kreationismen, för att tränga ut den naturvetenskapliga förklaringen till hur livet på vår planet kom till och utvecklats.

En hel psuedovetenskap har såvitt jag vet inte klimattalibanerna lyckats knåpa ihop än, men i vetenskapstorpederande ligger de inte den kristna högern långt efter. Ett av de vanligaste argumenten, som upprepas är att "Klimatforskarna har haft fel förr. På 70-talet skrämdes de med att vi stod inför en ny istid. De hade fel då och de har fel nu". Får en och annan att tänka sig för innan de köper klimatforskarnas argument okritiskt kanske. Problemet är bara att det inte är sant, vilket en snabbkoll på Wikipedia hade kunnat upplysa alla de som vevar påståendet varv efter varv om. Men en del  argumentet är kanske för bra för att faktakollas?

 "Global avkylning" var en hypotes som några forskare lanserade på 70-talet, eftersom jordens klimat mellan 1940- och 1970-talet visade tecken på att kylas av. Deras hypotes var att de partiklar, så kallade aerosoler, som vi människor fyllde atmosfären med genom bland annat förbränning av fossila bränslen (men som även förekommer naturligt som exempelvis aska från vulkanutbrott) gjorde det svårare för solens strålning att nå markytan och därmed bidrog till att göra planetens klimat kallare. Det stämde visserligen, idag är klimatforskare eniga om att de ökade utsläppen av aerosoler under perioden bidrog till en viss avkylning (idag renas utsläpp i högre grad från partiklar). Däremot räknades det helt galet när man trodde att aerosolpartiklarnas avkylande effekt skulle väga tyngre än den uppvärmning som växthusgaser som koldioxid orsakar. Hypotesen om global avkylning blev heller aldrig någon storsäljare inom forskarvärlden. De flesta forskare varnade för att dra för snabba slutsatser och redan då diskuterades en möjlig eskalerande växthuseffekt som orsak till den långvariga trenden med global uppvärmning fram till 1940 . Många påpekade att det var svårt att sia om vilken av dessa tendenser, uppvärmning eller avkylning, som skulle få störst genomslag, exempelvis Paul Erlich: "The greenhouse effect is being enhanced now by the greatly increased level of carbon dioxide... [this] is being countered by low-level clouds generated by contrails, dust, and other contaminants... At the moment we cannot predict what the overall climatic results will be of our using the atmosphere as a garbage dump."

Massmedia däremot drog med sin känsla för vilka nyheter som säljer lösnummer sitt strå till stecken för att göra hype och domedagsprofetia av en ifrågasatt hypotes. Något ironiskt kanske med tanke på att samma massmedia alltför länge bidragit till att upprätthålla klimattalibanernas fantasibild av att det i synen på global uppvärmning finns två "läger" inom klimatforskningen, som båda förtjänar att tas på lika stort allvar. Fast det där, till skillnad från "global avkylning", handlar om en hypotes som uppgraderats till teori, vilket innebär att den stöds av observerade fakta.

Visst hade alltså de som varnade för global avkylning på 70-talet fel, även om deras observation om partiklarnas avkylande effekt i atmosfären var riktig så hade de inte tillräckligt med kunskap för att ta med andra faktorer i beräkningen. Den goda nyheten är att dagens klimatforskare har bättre matematiska modeller, bättre datorer och mer erfarenhet att grunda sina hypoteser på. Men det tröstar såklart inte klimattalibanerna.

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar