Liberala svek i USA

Igår röstade det amerikanska representanthuset för en begränsad sjukvårdsreform. Som jag tidigare skrivit är det amerikanska, mestadels privata sjukvårdssystemet en mardröm. Världens rikaste land anser sig inte ha råd att göra det några av världens fattigaste länder gör; erbjuda alla sina medborgare en offentlig sjukförsäkring. Istället går man omvägen via privata försäkringslösningar, och försöker lappa över de värsta hålen genom att erbjuda statlig sjukvård som en slags socialhjälp till de allra fattigaste. Idag står 47 miljoner amerikaner helt utan sjukförsäkring, och 14000 blir utförsäkrade varje dag. Dessutom gör de privata sjukförsäkringsbolagen sitt allra bästa för leta kryphål, så kallade "pre-existing conditions", för att slippa betala ut försäkringen när försäkringstagaren väl blir sjuk.

Inte nog med att det privata sjukförsäkringssystemet är omoraliskt,
det är dessutom ett massivt slöseri. 16 procent av den amerikanska bruttonationalprodukten spenderas på sjukvård, en mycket högre siffra än i jämförbara länder med statliga försäkringar. Det kan ha något att göra med att så mycket som 31 procent beräknas gå till ren byråkrati (värt att hålla i minnet nästa gång en borgare går igång på hur byråkratisk den offentliga sektorn är och hur mycket bättre det vore med privata lösningar...)

Den reform som Nancy Pelosi klubbade i natt i representanthuset gör en del för att komma tillrätta med de värsta skönhetsfläckarna i det amerikanska systemet. Viktigt är att den gör det svårare för försäkringsbolagen att lura av sina kunder sjukförsäkringen i efterhand. Men det är inte den sortens reform som en gång för alla tar tjuren vid hornen och gör det moraliskt rätta och ekonomiskt förnuftiga. Demokraterna gjorde tidigt i processen misstaget att kompromissa bort den enda vettiga lösningen; heltäckande statlig sjukvårdsförsäkring ("single-payer"). Istället har man tryckt på att en statlig sjukförsäkring ska erbjudas som valmöjlighet i vissa fall ("public option"). Av detta bidde till sist bara en tumme. Stötestenen har varit om den statliga försäkringen ska kunna hålla nere sina kostnader eller tvingas jaga de privata försäkringsbolagens ständigt stigande premier, vilket nu verkar bli fallet. Så den mindre grupp amerikaner (runt 6 miljoner verkar det röra sig om) som kan komma ifråga för den frivilliga statliga försäkringen får välja om de vill skinnas av privata försäkringsbolag eller av en statligt försäkring.
Förslaget innebär också att de amerikaner som idag väljer att stå utanför försäkringssystemet (och håller tummarna för att de inte ska bli sjuka) i framtiden tvingas in. En stilig gåva till de privata försäkringsbolagen; 30-40 miljoner nya motvilliga kunder levererade på ett silverfat.

Två möjligheter som ändå kunde gett en strimma av hopp kompromissades bort i sista stund. Nancy Pelosi hade utlovat en omröstning om en heltäckande statlig försäkring. En sådan hade troligen inte gått igenom, men den hade inneburit en viktig markering, och satt frågan högt på dagordningen. Nu stoppades omröstningen. Den andra möjligheten, som verkar ha fintats bort efter påtryckningar från Obama själv, var för

slaget att ge de amerikanska delstaterna chansen att gå före och införa heltäckande delstatsliga sjukförsäkringar. Ungefär som det gick till då Kanada steg för steg införde sin statliga sjukförsäkring.

En hel del återstår innan vi vet med säkerhet hur det slutliga förslaget blir. Den amerikanska senaten, av tradition mer konservativ, ska också väga in med sitt förslag. Vita Huset, som varit högst drivande i att vattna ur sjukvårdsreformen till meningslöshet, kommer att fortsätta med det. Gårdagens omröstning visar återigen med all önskvärd tydlighet hur hårt uppbundna amerikanska liberala politiker är av de företag som profiterar på mänsklig olycka.

Kommentarer

 • EF, Utah, USA säger:

  You have now idea what you are talking about. Have you read the bill?

  1,990-page, $1.2 trillion legislation. That is $1,2 trillion the government do not have. So there will be more new taxes. And how will pay the taxes. Not the rich, but the poor and middle class. Now is that a good bill?  This is making me sick,"' Rep. Candice Miller, R-Mich., adding that Democrats were passing "a jobs-killing, tax-hiking, deficit-exploding" bill.  The 220-215 vote. Is that a big victory 220 yes and 215 no? Half the country does not like this bill. The politicians in the US are as stupid as in Sweden, but the different is that we can elect them out of office and you cannot. Watch out, next year, you will se that a lot of them will lose their jobs in Washington.  In the bill's most controversial provision, the government would sell insurance, although the Congressional Budget Office forecasts that premiums for it would be more expensive than for policies sold by private firms. Is this not stupid?  Both consumers and companies would be slapped with penalties if they defied the government's mandates. If you do not have a job and do not have any money to buy the government insurance, you have to pay a fine. Are you going to eat or pay the fine? Do you know how much insurance cost here in the US? Probably not! For a family of four and you live in California, you will pay around $ 500 per month! So what did you do before? If it was an emergency, and you did not have insurance, you just went to be hospital and they HAVE to take you by Federal Law. Then the hospital tries to get the money out of you later. If you did not have any money, they will just right it off.  Why is insurance so expensive. Do you know that? Probably not! The lawyers sue the doctors for everything and get millions of dollars in compensation. That is why the insurance is so expensive; it is not the health care but the lawyers that are taking the money! The doctors give you all kinds of tests to protect him self against lawsuits. So if you only need one test, the doctor will give you 8 tests, every test cost money. Does the Obama bill put a cap on lawsuits, NOT!!! Why? Obama and the Democrats got millions of dollars in campaign contributions from the lawyers! I hope you are smart and can figure that one out! Does the Obama bill stop the extra tests? NOT!!!! To see a doctor is around $ 150.  The bill will cover up to 36 million uninsured, 96 percent of the population will be insured. What happened with the last 4%? Nobody will tell you that there are over 270 million that have insurance. (2009 - 307 plus million people in the USA). That is $1,2 trillion : 36 million = $ 33.333 per person over 10 years.  Do you know that 15-20 million illegal aliens will also get government-sponsored health care? They do not pay any taxes! Is that a good bill?  Did you know that we have a shortage of doctors? Everybody will not be able to see a doctor. Did you know that a doctor could refuse new patience? Did you know that the doctor only get around 40% paid by the government if he sees a person with government insurance? Did you know that private insurance would increase next year around 10 – 15%? Now, you are not paying $500, you paying almost $600. Cost of living is up over 10% the last year. Companies will not pay any pay raises next year. Yes, many employers will pay your health insurance, but know they will make you pay a part so, no pay raise and less money to live on. Is this a good bill?  I know several small businesses that will lay people off and downsize and not hire any more employees. Is that a good bill?  So now you know more then the ‘political correct, political controlled and corrupt Swedish media will tell you. So, next time try to read up on the issues and do not just jump to conclusion of what is printed in the Swedish media. After reading the Swedish on-line papers - the Swedes look stupid! All the facts are not there!  I live here and YOU do not! I know more then you!

  2009-11-08 | 12:15:32
 • homopoliticus säger:

  Did you read my post at all or just post some generic garbage?  The most effective cost-saving vehicle in health care reform would of course have been to let the "public option" set the proposed medicare + 5% rates, thereby offering some real competition to the private insurers. Now the weakened proposal passed yesterday lets them off the hook on this, although to its credit it does try to close the loop hole of "preexisting conditions".  Instead of telling me how little i know and second-guessing where i get my information, educate yourself! All other industrialized countries offer their citizens public health care. Its not only the morally just way to go, but a financially much sounder option. Sweden spends about a third less on our gobernment run health care system than you guys, and in the process managing to not only include ALL citizens but also getting som coverage for illegal aliens.  A lot of your arguments are self-contradicting, others are absurd. No country have ever run out of doctors for including all citizens in public health care. Why dont you take a moment to compare US health statistics to Sweden, or any other country that runs public healt care programs, and then explain to me why you lag behind?  2009-11-08 | 12:44:02

Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar