Mitt förslag till vänsterpartiet

Hur ska du förhålla dig till EU, kära vänsterparti? Frågan har kommit upp på tapeten efter Europaparlamentsvalet, som inte gick nåt vidare. Du har länge varit en vass kritiker av EU-systemet, som flyttar allt mer av de politiska besluten bort från de nationella parlamenten, med en någorlunda hyfsad demokratisk förankring och trovärdighet, till EU-byråkratin. Det tackar jag dig för!70-80 procent av de politiska beslut som påverkar Sverige
ska nu avgöras inne i EUs överstatliga koloss. Med EUs nya grundlag (som vi inte fått rösta om) får Europaparlamentet lite mer makt, men bara lite. Och i vilket fall som helst så är Europaparlamentets demokratiska trovärdighet väldigt låg. Få deltar i valen, och avståndet mellan oss väljare och de politiker som ska representera oss nere i Bryssel är enormt. Inte bara i mil mätt. Det säger sig självt att vårt 20-tal svenska Europaparlamentariker får det rätt svettigt när de ska representera hela Sveriges väljarkår, ett jobb som det på hemmaplan krävts 349 riksdagsledamöter för. En viktig del av demokratin är ju att politiker ska kunna träffa sina väljare, vara tillgängliga för dem, lyssna och kommunicera. EUs demokratiska trovärdighet är, och förblir mycket låg. Den analysen har du nog stöd för hos en majoritet av det svenska folket, kära vänsterparti!

Är det då dags för dig att överge ditt krav på svenskt utträde ur Unionen? I praktiken spelar kravet såklart inte så stor roll, så länge du inte vinner egen majoritet i Sveriges riksdag. Inget annat parti kräver idag utträde. Men det kan ju ändå vara rätt och riktigt. Problemet med att utan vidare dumpa utträdeskravet är, som jag ser det, att EU redan tagit stormsteg mot den överstatliga union som nej-sidan varnade för inför folkomröstningen, vilket ja-sidan lovade inte skulle hända.

Med Lissabonfördraget försvinner det nationella vetot, som var ja-sidans räddningsplanka. Det skulle garantera att vi inte tvingades på en massa ny lagstiftning som ingen ville ha. EU idag är alltså någonting annat än det EU som vi röstade om 1994. Innan du kan sluta kräva utträde borde du alltså, enligt mig, föreslå att svenska folket i en folkomröstning får ta ställning till detta nya EU. Om svenska folket då säger ja till mer överstatlighet så får du acceptera det, och inrikta dig på att försöka snickra och putsa på systemet inifrån. Om svenska folket säger "nej tack det här var inte det vi ville", så får Sverige antingen förhandla sig till undantag från Lissabonfördraget (och samtidigt passa på att förhandla fram undantag från lönedumpning) eller helt enkelt tacka för sig och begära utträde.

Att på det sättet villkora ditt ställningstagande till en folkomröstning
är, menar jag, att vara offensiv. Att bara helt sonika dumpa kravet på utträde riskerar att ses som defensivt. Att de övriga partierna, möjligen med undantag för mp, för sitt liv inte vill ha en folkomröstning om Lissabon, eftersom det är rätt troligt att de skulle förlora, är en annan femma. Politik kan inte bara vara det möjligas konst. Du måste även våga sticka ut!

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar