Folk och rövare i Stockholms stad

Sverige är, trots många år av högerpolitik bedriven av socialmoderaterna ett rikt land. En viktig del av denna rikedom är den offentliga sektorn; uppbyggd av våra skattepengar och till skillnad från privata företag ställd under demokratisk kontroll. Att en huvudprioritet för den nuvarande högerregimen i såväl regering som lokalt blir att sälja ut, eller rättare sagt dumpa, våra gemensamt ägda verksamheter i armarna på några få lyckligt lottade som snabbt kan tjäna multum, är inte förvånande. Det är fullt konsekvent av högern att vilja sälja ut vår offentliga sektor, till vilket pris som helst. Om samhället gör en brakförlust är inte viktigt. Det viktiga är överföringen; av kapital från gemensamt till privat och av makt från offentlig demokrati till företagsdiktatur.

De senaste exemplen på röveriet av våra gemensamt ägda
och uppbyggda tillgångar ser vi nu i Vantör, där hemtjänsten slumpades bort för 69500 kronor till ett företag som ett år senare tog ut en vinst ur verksamheten på 3,2 miljoner kronor. "Avknoppning" kallar de ansvariga politikerna detta. Röveri vore väl mer passande? När småungar sitter hemma och laddar ner film och musik och därmed kostar de privata företagen en hacka finns det ingen ände på borgerlighetens harm. Där ska polis och åklagare sättas in och jaga småbrottslingar utan pardon. När det däremot är det offentliga som plundras är det borgerligheten själv som blir påkommen med handen i syltburken. Gång på gång.


Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar