Bra med skatt på finansiell spekulation

E

tt bra förslag från vänsterpartiet:
 

"Vänsterpartiet föreslår att en transaktionsskatt införs för att motverka den omfattande spekulation som banker och finansinstitut ägnar sig åt. Intäkterna, som beräknas uppgå till cirka 7,5 miljarder 2014, skulle användas för att finansiera Vänsterpartiets ungdomsgaranti. Den innebär att alla unga arbetslösa inom 90 dagar ska få utbildning, praktikplats eller arbete med avtalsenlig lön.

– Med det förslag som vi presenterar skulle vi kunna få bort ungdomsarbetslösheten, ett av de största samhällsproblemen i Sverige idag. Det är också en rättvisefråga, där vi omfördelar från banker och finansinstitut till medborgarna. Den spekulation vi vill komma åt med skatten är skadlig för den ekonomiska stabiliteten och är en starkt bidragande orsak till den eurokris vi ser i Europa just nu, säger Jonas Sjöstedt.

Elva euroländer har inlett ett fördjupat samarbete i syfte att införa en skatt på finansiella transaktioner den 1 januari 2014. EU-kommissionen har därför utarbetat ett förslag till en sådan skatt. Vänsterpartiet föreslår att en sådan transaktionsskatt även införs i Sverige från nästa år, i enlighet med EU-kommissionens förslag. Intäkterna från skatten ska oavkortat gå till den svenska statskassan. Skattesatsen ska vara minst 0,1 procent av ersättningen för alla finansiella instrument som omfattas av skatten, utom för derivat där skattesatsen ska vara 0,01 procent.

– Finanssektorn är idag underbeskattad eftersom den är befriad från moms. Det gör i sin tur att konkurrensen snedvrids. Viktigt kapital styrs in i finansvärlden istället för att gå till investeringar som samhället behöver, till exempel nya innovationer och miljöteknik. Med vårt förslag får vi en sundare finanssektor samtidigt som vi motar bort ungdomsarbetslösheten, säger Jonas Sjöstedt."

 

Här 1, 2, har jag skrivit mer om skatt på finansspekulation, så kallad Tobinskatt.

DN 1, SvD 1,

 

Kommentarer

 • Ugglan säger:

  Om jag har fattat förslaget tätt så gäller det alla transaktioner. Populistiskt att tala om spekulationskapital. Bankernas och finansbolagens kunder kommer att få betala den här "skatten", som kommer att tas ut i diverse avgiftshöjningar.

  2013-04-29 | 14:07:42
 • Homo Politicus säger:

  Ugglan, hur många vanliga bankkunder tror du handlar med t.ex. derivat?

  "Skattesatsen ska vara minst 0,1 procent av ersättningen för alla finansiella instrument som omfattas av skatten, utom för derivat där skattesatsen ska vara 0,01 procent."

  Som du ser så handlar det om väldigt låga skattesatser, just eftersom det är den spekulativa delen av handeln man är ute efter, som när datorer gör tusentals transaktioner per sekund. Den vanlige handlaren som gör en transaktion då och då kommer inte att märka någon skillnad.

  Här en länk om robothandel

  http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Robothandel---en-riskfri-storvinst/

  Och en länk om Tobinskatt:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax#Tobin.27s_concept

  2013-04-29 | 15:52:34
  Bloggadress: http://homopoliticus.blogg.se/

Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar