Privatskolorna gör Sverige dummare och mer orättvist

K

unskapsresultaten sjunker i den svenska skolan. Det har folkpartiets major Björklund, trots hög svansföring i skolfrågor, inte ändrat på. Men att eleverna lär sig mindre betyder inte nödvändigtvis att betygen därmed sjunker. Tvärtom: DN skriver idag om den betygsinflation som allt fler (bland annat jag) varnat för att friskolesystemet ska medföra. enligt DN är trenden tydlig - friskolor sätter konsekvent högre betyg i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor:
 
 
    "I alla stora jämförbara kursprov är det en större procentuell andel friskoleelever som höjts än kommunala.
 

    I den nya studieplanen från 2011 är de största genomsnittliga skillnaderna i kurserna MA1C och MA2C, naturvetarnas och teknikernas matte.

 

    I MA1C till exempel fick 33 procent av friskoleeleverna högre kursbetyg än i kursprovet, jämfört med de kommunala elevernas 23 procent.

 

    – Då ska man också veta att detta troligen är en underskattning av skillnaden, eftersom vi i en rapport till Skolinspektionen funnit att friskolorna också rättar de nationella proven generösare än de kommunala skolorna, säger skolforskaren Jonas Vlachos på Stockholms universitet.

 

    Enligt Skolverket, som tagit in uppgifterna för att analysera skillnaderna senare i vår, syns samma mönster i en tidigare rapportering."

 

 

    Det borde inte förvåna någon. Och det är det här som vi som varit kritiska till privatskolereformen sagt hela tiden. Vinstmotivet hör inte hemma i den offentliga sektorn. Skattepengar ska inte gå ner i privata fickor. När privat vinstmotiv tillämpas i skolan så skapar det en drivkraft för privatskolorna att konkurrera om eleverna genom att sätta generösa betyg. Det ser såklart bra ut att kunna skicka iväg många elever till högskolorna. Men vad hjälper det om de inte fått med sig kunskapen de behöver för att klara vidare studier i bagaget?

 

 

    Och lärare som försvarar sin yrkesheder och sätter de betyg som eleverna förtjänar kan istället hutas åt, som skedde på John Bauer-gymnasiet som för övrigt figurerar som en av de värsta betygsfifflarna i DNs artikel. Där eleverna spelade dataspel på lektionera istället för att lära sig.

 

 

    Friskolesystemet är ytterligare ett privatiseringsfail av episka proportioner. Ett skolmisslyckande som gör Sverige till ett dummare och mer segreregat land. Och som särbehandlar eleverna på kommunala skolor negativt: de trängs bort från högskolorna av privatskolelever med överbetyg.

 

    Mer att läsa om privatiseringarnas och systemskiftets konsekvenser:

 

    En oväntad ledare i Expressen: Erik Erfors skäller ut Filippa Reinfeldt för den katastrofala överbeläggningen på Karolinska.

 

    Aftonbladets Karin Petterson: "Nu når otryggheten också medelklassen". 

   
    Bloggat: Osunt, Lasse,
 
 
    PS: Ombyggnad pågår på den här bloggen. Jag hoppas snart ha löst vissa tekniska problem och kunna presentera resultatet!
 
 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här:Twingly Blog Search link:http://homopoliticus.blogg.se/ sort:published


Netroots - SocialdemokraternaPolitik bloggar